Dane kontaktowe
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki
inspir_spot_z_slowem
is singular
Spotkanie ze Słowem
9 stycznia 2023
Poniedziałek – I Tydzień zwykły

SŁOWO DNIA
 
14 Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: 15 «Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!» 16 Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał Szymona i brata Szymonowego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. 17 Jezus rzekł do nich: «Pójdźcie za Mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi».  18 I natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim. 19 Idąc dalej, ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego Jana, którzy też byli w łodzi i naprawiali sieci. 20 Zaraz ich powołał, a oni zostawili ojca swego, Zebedeusza, razem z najemnikami w łodzi i poszli za Nim.

Mk 1, 14-20


Dzisiaj zaczyna się nowy czas w kalendarzu liturgicznym i nie tylko dlatego całe nasze postępowanie musi być liturgiczne, każdy nasz czyn życia codziennego musi być uwielbieniem Boga, bo w zwyczajności naszego istnienia jaśnieje światło Bożej obecności, która nadaje smak, sens naszemu życiu. Jesteśmy chrześcijanami, nosimy w sobie imię Chrystusa, to On wzywa nas, byśmy byli prorokami Słowa, prorokami Jego obecności. Słowo Boże nie może być skute łańcuchami, mówi Paweł. Podczas gdy Jan, ostatni z proroków, zostaje aresztowany, Jezus ustanawia innych, którzy, zanim jeszcze zostaną głosicielami, są poszukującymi, przyjaciółmi, uczniami, zakochanymi słuchaczami, którzy pozwalają się przemieniać przyjaźnią z Chrystusem, aby stać się zalążkami nowego świata.

Panie, natchnij w swojej ojcowskiej dobroci myśli i zamiary Twojego modlącego się ludu, aby zobaczył, co ma czynić i miał siłę, by wypełnić to, co zobaczył. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Amen. (Kolekta z dnia)


Głos pisarza i znawcy aforyzmów

„Podróż to świat, w którym przygoda jest codziennością, a codzienność jest pełna przygód.”

(Fabrizio Caramagna)

Komentarz: ks. Fabrizio Meloni
Tłumaczenie: s. Elżbieta Bartkowska FMA

Dom modlitwy San Biagio www.sanbiagio.orginfo@sanbiagio.org

PRZYJACIELE I SŁUDZY SŁOWA

Archiwum

INFOSFERA
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki