Dane kontaktowe
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki
inspir_spot_z_slowem
is singular
Spotkanie ze Słowem
26 maja 2023
Piątek, św. Filipa Nereusza – wspomnienie
SŁOWO DNIA

15 A gdy spożyli śniadanie, rzekł Jezus do Szymona Piotra: «Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie więcej aniżeli ci?» Odpowiedział Mu: «Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham». Rzekł do niego: «Paś baranki moje!» 16 I znowu, po raz drugi, powiedział do niego: «Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie?» Odparł Mu: «Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham». Rzekł do niego: «Paś owce moje!». 17 Powiedział mu po raz trzeci: «Szymonie, synu Jana, czy kochasz Mnie?» Zasmucił się Piotr, że mu po raz trzeci powiedział: «Czy kochasz Mnie?» I rzekł do Niego: «Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham». Rzekł do niego Jezus: «Paś owce moje! 18 Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci: Gdy byłeś młodszy, opasywałeś się sam i chodziłeś, gdzie chciałeś. Ale gdy się zestarzejesz, wyciągniesz ręce swoje, a inny cię opasze i poprowadzi, dokąd nie chcesz». 19 To powiedział, aby zaznaczyć, jaką śmiercią uwielbi Boga. A wypowiedziawszy to rzekł do niego: «Pójdź za Mną!»

J 21, 15-19


Fragment dzisiejszej liturgii jest kontynuacją rozdziału 21 Jana, w którym po wieczerzy, podczas której Jezus daje się ponownie rozpoznać w geście przekazania i dzielenia, opowiadane jest osobiste spotkanie z Piotrem.

To spotkanie jest naznaczone trzema pytaniami o miłość, które wydają się nawiązywać do tych trzech razy, kiedy Piotr zaparł się Jezusa: jest to droga uzdrowienia. Jezus nie jest zainteresowany wyjaśnieniem ani przyczynami jego zaparcia, a jednocześnie nie bagatelizuje tego, co się stało. Jezus zaczyna na nowo od Miłości: zniżając się do jego poziomu, a więc kochając go jako pierwszy, pyta Piotra, czy jest gotów postawić na tę relację, jednocześnie obdarzając go odnowionym zaufaniem, oddając mu trzodę, baranki i owce, jakby chciał powiedzieć: dobrze Piotrze, nawet jeśli tylko dzisiaj możesz mnie kochać, to i tak ci ufam! To początek nowej drogi! „Pójdź za Mną”.

Jezus ponownie prosi go, aby poszedł za Nim, ale tym razem odpowiedź Piotra nie opiera się już wyłącznie na jego własnych siłach lub na sile woli: pójście za Nim jest teraz powierzeniem się. Powodem, dla którego może iść za Jezusem, jest poczucie przebaczenia i pozwolenie, by On nim kierował. Piotr doświadczył na sobie spojrzenia Miłosierdzia, teraz tym spojrzeniem żyje.

Panie, uczyń nas uważnymi w słuchaniu Twojego Słowa, które nam powtarza każdego dnia: Pójdź za mną


Głos papieża Franciszka

„Również nam dzisiaj Jezus zadaje pytanie: «Czy mnie kochasz?». Robi to właśnie dlatego, że zna nasze zmagania i lęki. Piotr wskazuje nam drogę: zaufać Temu, który „wie o nas wszystko”, ufając nie naszej zdolności dochowania wierności, ale Jego niezachwianej wierności”.
(Homilia Papieża Franciszka w święto Św. Piotra i Pawła 2014)

Komentarz: s. Vilma Colombo FMA
Tłumaczenie: s. Elżbieta Batrkowska FMA

Dom modlitwy San Biagio www.sanbiagio.orginfo@sanbiagio.org

PRZYJACIELE I SŁUDZY SŁOWA

Archiwum

INFOSFERA
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki