Dane kontaktowe
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki
inspir_spot_z_slowem
is singular
Spotkanie ze Słowem
26 lutego 2023
I Niedziela Wielkiego Postu
SŁOWO DNIA

1 Wtedy Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, aby był kuszony przez diabła. 2 A gdy przepościł czterdzieści dni i czterdzieści nocy, odczuł w końcu głód. 3 Wtedy przystąpił kusiciel i rzekł do Niego: «Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz, żeby te kamienie stały się chlebem». 4 Lecz On mu odparł: «Napisane jest: Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych». 5 Wtedy wziął Go diabeł do Miasta Świętego, postawił na narożniku świątyni 6 i rzekł Mu: «Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół, jest przecież napisane: Aniołom swoim rozkaże o Tobie, a na rękach nosić cię będą, byś przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień». 7 Odrzekł mu Jezus: «Ale jest napisane także: Nie będziesz wystawiał na próbę Pana, Boga swego». 8 Jeszcze raz wziął Go diabeł na bardzo wysoką górę, pokazał Mu wszystkie królestwa świata oraz ich przepych 9 i rzekł do Niego: «Dam Ci to wszystko, jeśli upadniesz i oddasz mi pokłon». 10 Na to odrzekł mu Jezus: «Idź precz, szatanie! Jest bowiem napisane: Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz». 11 Wtedy opuścił Go diabeł, a oto aniołowie przystąpili i usługiwali Mu.

Mt 4, 1-11

Autorstwa T Kean – Praca własna, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=21850079


Znaczenie pokus, jakim poddawany był Chrystus pod koniec czterdziestodniowego postu na pustyni, należy poznać przede wszystkim po słowach, którymi rozpoczyna szatan: „Jeśli jesteś Synem Bożym…”. To tak, jakby Kusiciel chciał zobaczyć, na ile Jezus chce żyć jako Syn, który całym sobą angażuje się w wypełnianie w historii woli Ojca. Chce w praktyce zobaczyć, czy nawet „nowy Adam”, dokładnie tak jak pierwszy, da się przekonać, by żyć własnym istnieniem, tak jakby Bóg, Ojciec wszystkich i wszystkiego, nie istniał.

Przy bliższym przyjrzeniu się okazuje się, że jest to pokusa, której szatan poddaje ludzi wszystkich czasów, w tym także i nas!

Panie, pomóż nam żyć jak dzieciom, które potrafią rozpoznać, że wszystko, czym są i co posiadają, co otrzymały od Ciebie w darze. Niech się tak stanie!

Głos Papieża

«W ciągu czterdziestu dni Wielkiego Postu, jako chrześcijanie, jesteśmy zaproszeni do pójścia śladami Jezusa i stawienia czoła, mocą Słowa Bożego, duchowej walce ze Złem. […] W tym celu musimy zaznajomić się z Biblią: czytaj ją często, medytuj nad nią, przyswajaj ją sobie. Biblia zawiera Słowo Boże, które jest zawsze aktualne i skuteczne. Ktoś powiedział: co by się stało, gdybyśmy traktowali Biblię tak, jak traktujemy telefon komórkowy? Gdybyśmy zawsze nosili ją przy sobie […]; gdybyśmy wrócili, gdy ją zapomnieliśmy […]; gdybyśmy ją otwierali kilka razy dziennie; gdybyśmy czytali Boże przesłania zawarte w Biblii tak, jak czytamy wiadomości z telefonu komórkowego, co by się stało?»

FRANCISZEK, Anioł Pański, 5 marca 2017 r.

Komentarz: ks. Giuseppe Tilocca
Tłumaczenie: s. Elżbieta Bartkowska FMA

Dom modlitwy San Biagio www.sanbiagio.org  info@sanbiagio.org

PRZYJACIELE I SŁUDZY SŁOWA

Archiwum

INFOSFERA
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki