Dane kontaktowe
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki
inspir_spot_z_slowem
is singular
Spotkanie ze Słowem
20 listopada 2023
Poniedziałek, XXXIII Tydzień zwykły

SŁOWO DNIA

Wielu jednak spomiędzy Izraelitów postanowiło sobie i mocno trzymało się swego postanowienia, że nie będą jeść nieczystych pokarmów.

1 Mch 1, 62


Nieczyste pokarmy to także wszystkie te treści sprzeczne z przesłaniem Jezusa, które współczesne społeczeństwo proponuje nam za pośrednictwem różnych kanałów masowego komunikowania i które często znajdujemy w środowiskach, w których żyjemy. Zdarza się również, że owe treści przenikają do nas w sposób ukryty, nie jesteśmy tego świadomi, a czasem wręcz są nam narzucane. Ryzyko życia niezgodnego z Ewangelią jest naprawdę bardzo duże. Zacytowany powyżej fragment Biblii zachęca nas, byśmy pomagali sobie nawzajem przeciwstawiać się temu. Paweł przypomina nam o tym również w swoim drugim liście do Koryntian: „dążcie do doskonałości, nabierzcie ducha jedni od drugich”. Stąd tak ważne jest przylgnięcie do Kościoła poprzez wspólnotę wierzących, ponieważ w pojedynkę, ze względu na nasze słabości, bardzo łatwo jest się ulec złudzeniu i poddać się narzuconemu sposobowi myślenia.

Panie, za wstawiennictwem Dziewicy Maryi, Matki Kościoła, daj mi łaskę, abym nigdy nie popadł w pokusę myślenia, że mogę sobie poradzić bez innych, że mogę sobie poradzić bez Kościoła, że mogę zbawić się sam.
(Modlitwa papieża Franciszka)

Głos papieża

Możemy przeżyć tę podróż nie tylko dzięki innym ludziom, ale razem z nimi. W Kościele nie ma „zrób to sam”, nie ma „darmozjadów”. Ileż to razy papież Benedykt opisywał Kościół jako eklezjalne „my”! Czasami słyszymy, jak ktoś mówi: „Wierzę w Boga, wierzę w Jezusa, ale Kościół mnie nie interesuje…”. Ile razy to słyszeliśmy? I to jest błędne. Są tacy, którzy wierzą, że mogą mieć osobistą, bezpośrednią, natychmiastową relację z Jezusem Chrystusem poza komunią i pośrednictwem Kościoła. Są to niebezpieczne i szkodliwe pokusy… Pamiętajmy dobrze: bycie chrześcijaninem oznacza przynależność do Kościoła. Nazwa to 'chrześcijanin’, nazwisko to 'należący do Kościoła’… Nie możemy być dobrymi chrześcijanami, jeśli nie jesteśmy razem z tymi wszystkimi, którzy starają się naśladować Pana Jezusa, jako jeden lud, jedno ciało, którym jest Kościół”.

(PAPIEŻ FRANCISZEK – AUDIENCJA GENERALNA) Środa, 25 czerwca 2014 r.

Komentarz: Claudio Del Brocco

Dom Modlitwy San Biagio www.sanbiagio.org  info@sanbiagio.org

Archiwum

INFOSFERA
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki