Dane kontaktowe
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki
set_charyzmat_main
is singular
Charyzmat
Logo
Logo jubileuszowe

Autorką logo jest s. Małgorzata Łukawska.

LOGO JUBILEUSZOWE – SYMBOLIKA

Logo łączy w swej kompozycji trzy zasadnicze elementy:

Postać Wspomożycielki – Matki i Mistrzyni stojącej u początku naszej obecności w Polsce. Pod Jej opieką i spojrzeniem z różanostockiego wizerunku, realizowała się nasza misja. Jej powierzamy przeżytą stuletnią historię, osoby, które ją wypełniały swoim życiem oraz wydarzenia składające się na jej bieg.

Cyfra 100 oznacza wymiar jubileuszu. Jest stylizowana na kształt okien z widocznym w tle zarysem bazyliki w Różanymstoku, otwartych ku początkom i ku przyszłości. 

Biało-czerwona wstęga symbolizuje nową drogę naszego Zgromadzenia w Polsce, będącą odkrywaniem wyzwań współczesności i szanującą dorobek przeszłości, który stał się bogactwem i źródłem inspiracji.

Całość uzupełnia informujący napis.

Logo może być drukowane na materiałach w różnym kolorze.

s. Małgorzata Łukawska

INFOSFERA
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki