Dane kontaktowe
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki
inspir_spot_z_slowem
is singular
Spotkanie ze Słowem
9 października 2022

SŁOWO DNIA

11 Zmierzając do Jerozolimy przechodził przez pogranicze Samarii i Galilei. 12 Gdy wchodzili do pewnej wsi, wyszło naprzeciw Niego dziesięciu trędowatych. Zatrzymali się z daleka 13 i głośno zawołali: «Jezusie, Mistrzu, ulituj się nad nami!» 14 Na ich widok rzekł do nich: «Idźcie, pokażcie się kapłanom!» A gdy szli, zostali oczyszczeni. 15 Wtedy jeden z nich widząc, że jest uzdrowiony, wrócił chwaląc Boga donośnym głosem, 16 upadł na twarz do nóg Jego i dziękował Mu. A był to Samarytanin. 17 Jezus zaś rzekł: «Czy nie dziesięciu zostało oczyszczonych? Gdzie jest dziewięciu? 18 Żaden się nie znalazł, który by wrócił i oddał chwałę Bogu, tylko ten cudzoziemiec». 19 Do niego zaś rzekł: «Wstań, idź, twoja wiara cię uzdrowiła».

Łk 17, 11-19


Dziesięciu trędowatych błagających o uzdrowienie jest obrazem niemocy człowieka w obliczu fizycznej i psychicznej słabości. Tylko jeden wraca, by podziękować, przepełniony wiarą, a był to Samarytanin. Dziewięciu idzie do świątyni, a Samarytanin, który nie ma świątyni, w której mógłby być przyjęty, biegnie do Jezusa. A pozostali? Zniknęli. Maillot, francuski autor, komentuje ten fragment w następujący sposób: „uzdrowić ludzi z ich niewdzięczności jest znacznie trudniej niż wyleczyć ich z chorób”.

Uzdrowienie nie oznacza zbawienia. Niewdzięczna dziewiątka jest ikoną chrześcijaństwa, które ucieka się do Boga jako do swego rodzaju czarodzieja, którego się wzywa w razie potrzeby. Dziewięciu zostało uzdrowionych: dostali to, o co prosili. Ale nie zostali zbawieni, to znaczy nie poczuli, że są kochani i że znajdują się w centrum planu miłości. Pozostali zamknięci w częściowej i zniekształconej wizji Boga, uzdrowieni z trądu na skórze, nie dostrzegli trądu w swoich sercach. Jaką relację my mamy z tym Bogiem, do którego często się zwracamy w chwilach potrzeb?

Panie, uzdrów nas od wszelkiego trądu, od tego, co nas oddala od naszych braci, ale przede wszystkim wybaw nas od niewdzięczności wobec Ciebie!

Głos filozofa

„Warto doświadczyć niewdzięczności, aby znaleźć człowieka wdzięcznego”.

(Seneka)

Komentarz: s. Emilia Di Massimo FMA

Tłumaczenie: s. Elżbieta Bartkowska FMA

Dom modlitwy San Biagio  www.sanbiagio.orginfo@sanbiagio.org

PRZYJACIELE I SŁUDZY SŁOWA

Archiwum

INFOSFERA
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki