Dane kontaktowe
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki
inspir_spot_z_slowem
is singular
Spotkanie ze Słowem
22 grudnia 2023
Piątek, III Tydzień Adwentu

SŁOWO DNIA

46 Wtedy Maryja rzekła:
«Wielbi dusza moja Pana,
47 i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy.
48 Bo wejrzał na uniżenie Służebnicy swojej.
Oto bowiem błogosławić mnie będą odtąd wszystkie pokolenia,
49 gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny.
Święte jest Jego imię –
50 a swoje miłosierdzie na pokolenia i pokolenia [zachowuje] dla tych, co się Go boją.
51 On przejawia moc ramienia swego,
rozprasza [ludzi] pyszniących się zamysłami serc swoich.
52 Strąca władców z tronu, a wywyższa pokornych.
53 Głodnych nasyca dobrami, a bogatych z niczym odprawia.
54 Ujął się za sługą swoim, Izraelem,
pomny na miłosierdzie swoje –
55 jak przyobiecał naszym ojcom –
na rzecz Abrahama i jego potomstwa na wieki».

Łk 1, 46-55


Maryja śpiewa wspaniałą pieśń, opowiada o wszystkim, co zgromadziła w swoim sercu, o swoim zdumieniu Bożym działaniem w jej młodym życiu, o tym, że chce się tym podzielić, że chce być wysłuchana przez kogoś, kto również doświadczył Bożego cudu w swoim jestestwie. Wysłuchawszy słów Elżbiety, śpiewa o radości bycia kochaną przez Boga, który uczynił wielkie rzeczy dla niej i w niej, młodej kobiecie, która uznaje swoją małość, ale to nie przeszkadza jej ogłosić, że Bóg uczynił dla niej cuda. Ta prorocza pieśń nadziei zaprasza nas do zaufania Bożemu miłosierdziu, do uznania Jego panowania w historii, do pokładania nadziei w wielkich rzeczach, które On czyni, w Jego logice przeciwnej do naszej, takiej, która ubogaca biednych i zubaża bogatych, która rozwiewa aroganckie myśli o wielkości, które są w naszych sercach i zaprasza nas do kierowania się Jego logiką, tak różną od naszej.

Dzisiaj Maryja zaprasza nas do zapisania i wyśpiewania naszego Magnificat.

Głos liturgii: Antyfona O Królu narodów

O Królu narodów, przez nie upragniony; Kamieniu węgielny Kościoła (Ef 2, 20), przyjdź i zbaw człowieka, którego utworzyłeś z prochu ziemi (Rdz 2, 7).

Patrzmy ze wzruszeniem na tego Króla i Upragnienie narodów, który czyni dwa narody jednym; który jest w stanie zniszczyć wszystkie mury i bariery, które oddzielają i izolują ludzi; który jest w stanie sprawić, że starożytni babilońscy budowniczowie wież zrozumieją się nawzajem i będą mówić tym samym językiem. On nie tylko czyni dwa narody jednym, ale jest w stanie zjednoczyć wszystkie narody w jedność, która nie niszczy różnic, w jedność, która jest harmonijna, różnorodna i wyzwalająca.

Komentarz: s. Teresita Verhelst Solano FMA

Dom Modlitwy San Biagio www.sanbiagio.org  info@sanbiagio.org

Archiwum

INFOSFERA
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki