Dane kontaktowe
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki
inspir_spot_z_slowem
is singular
Spotkanie ze Słowem
23 czerwca 2023
Piątek, XI Tydzień zwykły
SŁOWO DNIA

23 Lecz jeśli twoje oko jest chore, całe twoje ciało będzie w ciemności. Jeśli więc światło, które jest w tobie, jest ciemnością, jakże wielka to ciemność!

Mt 6, 23


Alegoria światła/ciemności i oka pomaga zrozumieć proste i głębokie przesłanie; zwracaj uwagę na uwarunkowania, które zmieniają twoją osobowość. Oko jest drzwiami wejściowymi i wyjściowymi: wprowadza do wnętrza to, co zewnętrzne, odczytuje to, co zewnętrzne, soczewką wnętrza. Jezus ukierunkowuje nas, aby sprawdzić, czy oko jest przejrzyste; dosłownie tłumaczy się jako proste, szczere, prawdomówne, czyli do sprawdzenia poprawności relacji z rzeczywistością, z bratem i ze swoją wspólnotą. Przestrzega, aby zachować czujność, czy oko nie jest chore, tj. złe, szkodliwe lub wadliwe. Uczniowie, którzy słuchali tej nauki, wiedzieli, że Słowo Boże jest światłością świata, tą, która oświeca każdego człowieka w prawdzie o nim samym. Nauczyli się z ust Jezusa, że On jest światłością świata do tego stopnia, że kto za Nim idzie, nie chodzi w ciemności, ale będzie miał światło życia.

Niech to Słowo towarzyszy mojemu dniowi; Chryste, światłości świata.

Głos Papieża

Dziś czytamy, że „oko jest lampą ciała i jeśli oko jest czyste, całe ciało będzie w świetle”. Bez zbyt wielu naukowych pojęć Jezus rozumie, że obraz jest filtrowany i przetwarzany przez oko i że nie ma nic z zewnątrz, co mogłoby wpłynąć na nasze wnętrze. To od wewnątrz buduję moje spojrzenie na rzeczy.

Co więc proponuje nam Jezus? Aby nasze oko było czyste, jasne, czyli taki nasz procesor spojrzenia, wzroku. Jeśli ono jest jasne, wszystko będzie piękne. Ale jeśli ono jest brudne, zanieczyszczone, wtedy wszystko będzie widzieć tym zepsutym okiem i ciemność będzie bardzo wielka.

W duchowości ten narząd oka utożsamiany był z duszą, czasem z sumieniem lub synderezą, czyli zdolnością rozeznania moralnego. Ale większość utożsamiała oko Ewangelii z sercem. A to odpowiada jednemu z błogosławieństw: błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.

(Papież Franciszek, komentarz do Ewangelii Mateusza)

Komentarz: Roberto Proietti
Tłumaczenie: s. Elżbieta Bartkowska FMA

Dom modlitwy San Biagio www.sanbiagio.org  info@sanbiagio.org

PRZYJACIELE I SŁUDZY SŁOWA

Archiwum

INFOSFERA
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki