Dane kontaktowe
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki
inspir_spot_z_slowem
is singular
Spotkanie ze Słowem
28 października 2023
Sobota, Święto świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza

SŁOWO DNIA

12 W tym czasie Jezus wyszedł na górę, aby się modlić, i całą noc spędził na modlitwie do Boga. 13 Z nastaniem dnia przywołał swoich uczniów i wybrał spośród nich dwunastu, których też nazwał apostołami: 14 Szymona, którego nazwał Piotrem; i brata jego, Andrzeja; Jakuba i Jana; Filipa i Bartłomieja; 15 Mateusza i Tomasza; Jakuba, syna Alfeusza, i Szymona z przydomkiem Gorliwy; 16 Judę, syna Jakuba, i Judasza Iskariotę, który stał się zdrajcą.

Łk 6, 12-16


Jezus usunął się na górę, aby się modlić. W Biblii góra jest jednym z miejsc, gdzie objawia się Boża obecność. Ewangelista Łukasz podkreśla wagę działania Jezusa, gdy mówi, że spędził całą noc na modlitwie. Jezus wzywał Ojca i prosił o błogosławieństwo dla ludzi, których wybrał. Modlitwa była siłą Jezusa; dzięki niej trwał w jedności ze swoim Ojcem.
Gdy nadszedł dzień, wezwał do siebie swoich uczniów i wybrał dwunastu, których nazwał apostołami, czyli „posłanymi”.

Jezus jest rozmiłowany w Królestwie Bożym i chce, aby „wszyscy” poznali czułość i miłosierdzie Jego Ojca. Wie, że nie może do tego doprowadzić sam, że potrzebuje innych pełnych pasji ludzi, którzy pozwalając się kochać Bogu, idą w świat, żyjąc tą miłością i szerząc ją.

Panie Jezu, także mnie wzywasz po imieniu i wybierasz mnie, abym niósł Twoją Miłość wszystkim.

Głos papieża Franciszka

„Dzisiaj Pan zaprasza ciebie do kroczenia z Nim w twoim mieście. Zaprasza cię, abyś był uczniem-misjonarzem i w ten sposób stał się częścią tego wspaniałego głosu, który chce rozbrzmiewać w różnych zakątkach naszego życia: Raduj się, Pan jest z tobą!
(Homilia Ojca Świętego Franciszka, 21 stycznia 2018 r.).

Komentarz: s. Yarislet Berrìos FMA

Dom modlitwy San Biagio www.sanbiagio.org  info@sanbiagio.org

PRZYJACIELE I SŁUDZY SŁOWA

Archiwum

INFOSFERA
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki