Dane kontaktowe
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki
inspir_spot_z_slowem
is singular
Spotkanie ze Słowem
8 stycznia 2024
Poniedziałek, I Tydzień zwykły

SŁOWO DNIA

14 Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: 15 «Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!» 16 Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał Szymona i brata Szymonowego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. 17 Jezus rzekł do nich: «Pójdźcie za Mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi». 18 I natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim. 19 Idąc dalej, ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego Jana, którzy też byli w łodzi i naprawiali sieci. 20 Zaraz ich powołał, a oni zostawili ojca swego, Zebedeusza, razem z najemnikami w łodzi i poszli za Nim.

Mk 1, 14-20


Marek rozpoczyna swoją opowieść, opisując publiczną działalność Jezusa i podejmując temat uczniostwa. Jezus wychodzi z inicjatywą ” powołania, zaproszenia”. Fakt, że Marek przedstawia Jezusa powołującego, ma dla czytelnika wywodzącego się z judaizmu głębokie znaczenie teologiczne. Tak jak w Biblii hebrajskiej to Jhwh wychodził z inicjatywą, wzywając do życia wszystkie istoty lub do misji w przypadku proroków, tak Jezus wchodzi w tę samą rolę. W ten sposób Jezus staje się naszym „wewnętrznym nauczycielem”, głosem tego pragnienia, które nas konstytuuje i jest źródłem każdego naszego dążenia. Jest to „wewnętrzny nauczyciel”, który przypomina nam o głosie pragnienia i wzywa nas do odkrycia, kim naprawdę jesteśmy.

Jezu, chcę jeszcze raz usłyszeć Twoje wołanie, a kiedy Cię usłyszę, chcę zostawić wszystko i przyjść do Ciebie.

Głos świętego

„Wszystko mówi mi, abym się nawrócił, wszystko śpiewa mi o konieczności uświęcenia się, wszystko mi powtarza i woła, że jeśli dobro, którego pragnę, nie przychodzi, to tylko z mojej winy, z mojej bardzo wielkiej winy, i muszę się spieszyć, aby się nawrócić”.
(Karol de Foucauld)

Komentarz: s. Yarislet Berríos, FMA

Dom Modlitwy San Biagio www.sanbiagio.org  info@sanbiagio.org

Archiwum

INFOSFERA
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki