Dane kontaktowe
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki
inspir_spot_z_slowem
is singular
Spotkanie ze Słowem
25 lutego 2023
SOBOTA po Popielcu
SŁOWO DNIA

„Jezus zobaczył celnika, imieniem Lewi, siedzącego w komorze celnej. Rzekł do niego: «Pójdź za Mną!» 28 On zostawił wszystko, wstał i poszedł za Nim. 29 Potem Lewi wyprawił dla Niego wielkie przyjęcie u siebie w domu; a była spora liczba celników oraz innych, którzy zasiadali z nimi do stołu. 30 Na to szemrali faryzeusze i uczeni w Piśmie i mówili do Jego uczniów: «Dlaczego jecie i pijecie z celnikami i grzesznikami?» 31 Lecz Jezus im odpowiedział: «Nie potrzebują lekarza zdrowi, ale ci, którzy się źle mają. 32 Nie przyszedłem wezwać do nawrócenia sprawiedliwych, lecz grzeszników».

Łk 5, 27-32


Mówi to jasno, bez cienia wątpliwości, bez dwuznaczności: przyszedł do chorych, aby ich uzdrowić, wyleczyć, zbawić. Mówi to, wyjaśniając decyzję powołania Lewiego, publicznego grzesznika, i świętowanie nieoczekiwanego punktu zwrotnego w jego życiu i w życiu jego przyjaciół. Faryzeusze, którzy są oddani sprawie dzielenia świata, aby go osądzać, są wypaczeni przez wielką ilość niewłaściwej wolności wewnętrznej. Jezus wyjaśnia najbardziej oczywistą z prawd: jak można zbawić człowieka, jeśli się go nie przyjmuje, nie kocha? Jezus przyszedł do chorych, a my zbyt często jesteśmy w doskonałym zdrowiu duchowym, broniąc swojego wizerunku, przedstawiając się jako lepsi niż jesteśmy w rzeczywistości. Jeśli nie staniemy się zdolni do rozpoznania naszego wewnętrznego trądu, naszych zmagań, naszej kruchości i jej identyfikacji, nigdy nie będziemy mogli spotkać lekarza, który nas uratuje. Wielki Post jest sprzyjającym czasem, aby pozwolić się głęboko uzdrowić Jego nieograniczonym miłosierdziem.

Naucz nas, że pierwszym krokiem do każdego nawrócenia jest przyznanie się do naszej słabości, abyś Ty mógł wypełnić  nasze serce.


Głos z filmu

„Moja mała Amélie, ona nie ma szklanych kości: może zderzyć się z życiem. Jeśli pozwolisz, by ta okazja przeminęła, z czasem twoje serce stanie się tak suche i kruche jak mój szkielet. Więc idź na całość!” 
(Z filmu: Bajeczny świat Amelii)

Komentarz: s. Emila Di Massimo FMA
Tłumaczenie: s. Elżbieta Bartkowska FMA

Dom modlitwy San Biagio www.sanbiagio.org  info@sanbiagio.org

PRZYJACIELE I SŁUDZY SŁOWA

Archiwum

INFOSFERA
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki