Dane kontaktowe
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki
inspir_spot_z_slowem
is singular
Spotkanie ze Słowem
6 czerwca 2023
Wtorek, IX Tydzień zwykły
SŁOWO DNIA

13 Posłali natomiast do Jezusa kilku faryzeuszów i zwolenników Heroda, którzy mieli pochwycić Go w mowie. 14 Ci przyszli i rzekli do Niego: «Nauczycielu, wiemy, że jesteś prawdomówny i na nikim Ci nie zależy. Bo nie oglądasz się na osobę ludzką, lecz drogi Bożej w prawdzie nauczasz. Czy wolno płacić podatek Cezarowi, czy nie? Mamy płacić czy nie płacić?» 15 Lecz On poznał ich obłudę i rzekł do nich: «Czemu Mnie wystawiacie na próbę? Przynieście Mi denara, chcę zobaczyć». 16 Przynieśli, a On ich zapytał: «Czyj jest ten obraz i napis?» Odpowiedzieli Mu: «Cezara». 17 Wówczas Jezus rzekł do nich: «Oddajcie więc Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga». I byli pełni podziwu dla Niego.

Mk 12, 13-17

Autorstwa Byzantium565 – Praca własna, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=112623925


Postawienie Jezusa przeciwko Rzymianom było świetnym sposobem, by Go uciszyć. Gdyby stanął po stronie Rzymian, z pewnością ściągnąłby na siebie gniew najbiedniejszej części ludności, uciskanej rzymskimi podatkami. Dlatego w dzisiejszej Ewangelii wyraźnie podkreśla się wyjątkowość Jezusa, który określa prawdę, wyjaśniając raz na zawsze, że Bóg nie opowiada się po stronie jakiejś partii, ale po prostu staje po stronie człowieka. „Geniusz” Chrystusa skłania nas do rozważenia, że niezależnie od tego, jak opresyjni, despotyczni i niegodziwi mogą być Rzymianie, nie wolno nam oddawać im najbardziej istotnej części nas samych. Pieniądze można oddać Rzymianom, ale nie to, co się liczy, sumienie, wolność, którą każdy posiada na obraz i podobieństwo Boga. Każdego z nas otaczają w życiu nasi Rzymianie: choroby, trudne sytuacje, problemy; ale to wszystko, nawet jeśli się dużo bierze, nie może pochłaniać tego, co ważne, bo to, co najważniejsze, należy do Boga. To jest dobra nowina, ponieważ w sytuacjach niesprawiedliwości i udręki, których możemy doświadczyć, mamy zawsze obowiązek przypominania sobie, że jesteśmy radykalnie wolni, nawet jeśli czasami może się wydawać, że wszystko zostało nam odebrane. A przed odpowiedzią Jezusa nawet wrogowie pozostają zdumieni. Prawda zawsze usuwa podziały.

Boże, który w swojej opatrzności wszystkim rozporządzasz zgodnie z Twoim planem zbawienia, wysłuchaj naszej pokornej modlitwy: odwróć od nas wszelkie zło i daj to, co jest pożyteczne dla naszego prawdziwego dobra.

Głos teologa

Bóg troszczy się o drugą stronę medalu, której jednak nie ma na monetach i nie można jej odnaleźć w różnych politykach świata. Bóg nie chce administrować, ale chce zachować twarz każdego, godność każdej osoby, głęboką wartość każdego, zwłaszcza najmniejszych, słabych, zepchniętych na margines, ponieważ każdy człowiek nie nosi na sobie obrazu Cezara, ale Boga (por. LM Epikoch).

Komentarz: ks. Maurizio Lollobrigida SDB
Tłumaczenie: s. Elżbieta Bartkowska FMA

Dom modlitwy San Biagio www.sanbiagio.org  info@sanbiagio.org

PRZYJACIELE I SŁUDZY SŁOWA

Archiwum

INFOSFERA
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki