Dane kontaktowe
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki
inspir_spot_z_slowem
is singular
Spotkanie ze Słowem
27 października 2023

Piątek, XIX Tydzień zwykły

SŁOWO DNIA

54 Mówił także do tłumów: «Gdy ujrzycie chmurę podnoszącą się na zachodzie, zaraz mówicie: „Deszcze idzie”. I tak bywa. 55 A gdy wiatr wieje z południa, powiadacie: „Będzie upał”. I bywa. 56 Obłudnicy, umiecie rozpoznawać wygląd ziemi i nieba, a jakże obecnego czasu nie rozpoznajecie? 57 I dlaczego sami z siebie nie rozróżniacie tego, co jest słuszne?

Łk 12, 54-57


Rozeznawanie obecnego czasu jest zadaniem, które nie kończy się za naszego życia.  Obecny czas to czas mesjański, który nadchodzi w osobie Jezusa. Hipokryzja Jego słuchaczy polega na tym, że nie rozpoznają Go jako Mesjasza, który już przybył. My również możemy być narażeni na ryzyko nieodkrycia obecności Jezusa w wydarzeniach codziennego życia, nie pojmując, że czas mesjański jest dzisiaj, że nadszedł czas zbawienia, że to, co przyniesie nam przyszłość, objawia się już w teraźniejszości.

Czy jesteśmy świadomi, że zbawienie już wkroczyło w nasze życie? Co powstrzymuje nas przed dostrzeżeniem tej już obecnej rzeczywistości? Co powstrzymuje nas przed życiem jako zbawieni, jako mężczyźni i kobiety odkupieni? Dlaczego tak trudno jest nam ocenić, co jest słuszne, zobaczyć rzeczy takimi, jakimi są?

Panie Jezu, który swoim przyjściem zainaugurowałeś czasy mesjańskie, ofiarując dar zbawienia każdemu mężczyźnie i każdej kobiecie, pomóż nam żyć jako ludziom zbawionym.

Głos papieża Franciszka

„Chrześcijanin bez pamięci nie jest prawdziwym chrześcijaninem: jest połowicznym chrześcijaninem, mężczyzną lub kobietą, którzy są więźniami chwili, którzy nie wiedzą, jak traktować swoją historię, nie wiedzą, jak ją odczytywać i przeżywać jako historię zbawienia. Zamiast tego, z pomocą Ducha Świętego, możemy interpretować wewnętrzne inspiracje i wydarzenia życiowe w świetle słów Jezusa. W ten sposób wzrasta w nas mądrość pamięci, mądrość serca, która jest darem Ducha Świętego. Niech Duch Święty ożywi pamięć chrześcijańską w nas wszystkich”.
Homilia Ojca Świętego Franciszka, 9 czerwca 2014 r.

Komentarz: s. Yarislet Berrìos FMA

Dom modlitwy San Biagio www.sanbiagio.org  info@sanbiagio.org

PRZYJACIELE I SŁUDZY SŁOWA

Archiwum

INFOSFERA
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki