Dane kontaktowe
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki
inspir_spot_z_slowem
is singular
Spotkanie ze Słowem
15 października 2022

SŁOWO DNIA

8 A powiadam wam: Kto się przyzna do Mnie wobec ludzi, przyzna się i Syn Człowieczy do niego wobec aniołów Bożych; 9 a kto się Mnie wyprze wobec ludzi, tego wyprę się i Ja wobec aniołów Bożych. 10 Każdemu, kto mówi jakieś słowo przeciw Synowi Człowieczemu, będzie przebaczone, lecz temu, kto bluźni przeciw Duchowi Świętemu, nie będzie przebaczone. 11  Kiedy was ciągać będą do synagog, urzędów i władz, nie martwcie się, w jaki sposób albo czym macie się bronić lub co mówić, 12 bo Duch Święty nauczy was w tej właśnie godzinie, co należy powiedzieć.

Łk 12, 8-12


Co to znaczy przyznać się do Jezusa przed ludźmi? To stać się świadomym, że otrzymaliśmy ogromną moc, którą możemy wykorzystać w każdej chwili: moc miłości. Kiedy przyjmiemy tę świadomość, każdy gest może stać się zamierzony, a więc zdecydowany, chciany, nawet jeśli czasem wymaga wysiłku. W tym geście rozpoznajemy, że Duch przechodzi przez nas, aby wlać we wszechświat miłość, która ożywia rzeczywistość: wówczas świat staje się bardziej ludzki dzięki podobnym gestom, które należą do naszego codziennego życia, gestom prostym i spontanicznym, które czasami wykonujemy, nie zdając sobie sprawy z tego, co rodzą w nas i w innych. Pozwalając Duchowi przejść przez nas, uczłowieczamy się, stajemy się zdolni do przekraczania naszych ran, bolesnych wydarzeń, których doświadczyliśmy. Doświadczenie to pozostawia w sercu pokój, znak, że Duch nie tylko przeszedł przez nas, ale przeszedł właśnie dla nas. Tak więc za każdym razem, gdy zamykamy się na dobro, które możemy uczynić innym, uniemożliwiamy Duchowi wybranie nas, aby nas ożywił i sprawił, byśmy poczuli się kochani.

Pomóż nam, Panie, dawać świadectwo o Tobie naszym życiem, uzasadnić nadzieję, która jest w nas, aby inni bracia otworzyli się na nadzieję innego świata, który zamieszkujesz Ty.

Głos fizyka

„Spróbuj zostać nie człowiekiem sukcesu, ale człowiekiem wartości”.

(Albert Einstein)

Komentarz: s. Emilia Di Massimo FMA

Tłumaczenie: s. Elżbieta Bartkowska FMA

Dom modlitwy San Biagio  www.sanbiagio.orginfo@sanbiagio.org

PRZYJACIELE I SŁUDZY SŁOWA

Archiwum

INFOSFERA
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki