Dane kontaktowe
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki
inspir_spot_z_slowem
is singular
Spotkanie ze Słowem
25 stycznia 2023
NAWRÓCENIE ŚW. PAWŁA APOSTOŁA – święto
SŁOWO DNIA

15 Jezus rzekł do nich: Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!

Mk 16, 15


Pójście na cały świat polega na tym, że mieszkając w jednym miejscu, odnosimy się w pewien sposób do wszystkich ludzi, których spotykamy. Kultura dominująca w dzisiejszym społeczeństwie coraz bardziej zaciera obecność Boga. W tym kontekście ludziom coraz trudniej jest zaakceptować, że On pośredniczył w dziejach historii, by uwolnić nas od egocentryzmu i realizować Jego plan miłości, aby wszyscy żyli w pokoju i radości (por. Gal 5, 22)

Niestety to wyobcowanie, także z dominującej kultury, wynika również z naszych sprzeczności, stąd potrzeba ciągłego nawracania się, aby świadczyć o nauczaniu Jezusa. Mówić o Nim – tak, ale przede wszystkim pokazywać, jak bardzo On nas przemienił.

Pomóż mi, Panie, przekazywać Twoją miłość we wszystkich środowiskach, w których przebywam, aby ukazywać każdej istocie Twoją świętość.


Głos papieża Franciszka

„Zapamiętajmy to wszyscy dobrze: Ewangelia Jezusa nie może być głoszona bez konkretnego świadectwa życia. Kto nas słyszy i widzi, musi umieć odczytać w naszych czynach to, co słyszy z naszych ust i oddać chwałę Bogu! Teraz przypomina mi się rada, jakiej św. Franciszek z Asyżu udzielił swoim braciom: głoście Ewangelię, a w razie potrzeby także słowem. Głoszenie życiem: świadectwo. Niekonsekwencja wierzących i pasterzy, między tym, co mówią, a tym, co robią, między słowem a sposobem życia, podważa wiarygodność Kościoła”.
(Homilia Ojca świętego Franciszka, Bazylika św. Pawła za Murami, III Niedziela Wielkanocna, 14 kwietnia 2013)

Komentarz: Claudio Del Brocco
Tłumaczenie: s. Elżbieta Bartkowska FMA

Dom modlitwy San Biagio www.sanbiagio.orginfo@sanbiagio.org

PRZYJACIELE I SŁUDZY SŁOWA

Archiwum

INFOSFERA
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki