Dane kontaktowe
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki
inspir_spot_z_slowem
is singular
Spotkanie ze Słowem
7 stycznia 2023
SŁOWO DNIA

« 12 Gdy [Jezus] posłyszał, że Jan został uwięziony, usunął się do Galilei. 13 Opuścił jednak Nazaret, przyszedł i osiadł w Kafarnaum nad jeziorem, na pograniczu Zabulona i Neftalego. […]
17 Odtąd począł Jezus nauczać i mówić: «Nawracajcie się, albowiem bliskie jest królestwo niebieskie».

Mt 4,12-13.17


Ewangelia zmusza nas do przejścia. Przedstawia nam Jezusa na początku Jego misji. Po aresztowaniu Chrzciciela opuszcza Nazaret i osiedla się w Kafarnaum. Wygląda na to, że świąteczna atmosfera Bożego Narodzenia nagle ustała. Przejście ma miejsce po Chrzcie, po pokusach na pustyni. Przedstawia nam dorosłego Jezusa, który zaczyna od osobistych wyborów, ale znajdujemy zdanie, które prowadzi nas z powrotem do Emmanuela, „Boga z nami”: „Nawracajcie się, bo bliskie jest królestwo niebieskie”, to znaczy jest tutaj! Odnalezione przez Mędrców – Król Dziecko głosi swoje Królestwo, głosi siebie samego mówiąc: „Pamiętajcie, że Jestem tu, blisko was, zawsze Jestem Bogiem z wami, zawsze jestem Emmanuelem”, szukajcie Mnie dalej: nawracajcie się!

Pomóż nam, Jezu, przeżywać Twoje Boże Narodzenie w codziennym życiu z sercem skoncentrowanym na darze Twojej Obecności.

Głos papieża Franciszka

„Jezus zaczął nauczać” (Mt 4, 17). W ten sposób ewangelista Mateusz przedstawił posługę Jezusa: On, który jest Słowem Boga, przyszedł, aby mówić do nas, swoim słowem i swoim życiem. […] Dzisiejsza Ewangelia (Mt 4,12-23) mówi nam, jak, gdzie i do kogo Jezus zaczął głosić. […] Bardzo prostym zwrotem: „Nawracajcie się, bo bliskie jest królestwo niebieskie” (w. 17). To jest podstawą wszystkich Jego przemówień: aby powiedzieć nam, że bliskie jest królestwo niebieskie. Co to znaczy? Przez królestwo niebieskie rozumiemy królestwo Boże lub Jego sposób panowania, jego stawanie w konfrontacji do nas. Teraz Jezus mówi nam, że bliskie jest królestwo niebieskie, że Bóg jest blisko. Oto nowość, pierwsze przesłanie: Bóg nie jest daleko, Ten, który mieszka w niebie, zstąpił na ziemię, stał się człowiekiem. Usunął bariery, zresetował odległości. Nie zasłużyliśmy na to: On zszedł, wyszedł nam na spotkanie [ …] I ta bliskość stała się ciałem w Jezusie”.

(HOMILIA, 26 stycznia 2020 r.)

Komentarz: s. Monika Gianoli FMA
Tłumaczenie: s. Elżbieta Bartkowska FMA

Dom modlitwy San Biagio www.sanbiagio.orginfo@sanbiagio.org

PRZYJACIELE I SŁUDZY SŁOWA

Archiwum

INFOSFERA
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki