Dane kontaktowe
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki
inspir_spot_z_slowem
is singular
Spotkanie ze Słowem
19 kwietnia 2024
Piątek, III Tydzień po Wielkanocy

SŁOWO DNIA

52 Sprzeczali się więc między sobą Żydzi mówiąc: «Jak On może nam dać [swoje] ciało do spożycia?»

53 Rzekł do nich Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli nie będziecie spożywali Ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. 54 Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. 55 Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem. 56 Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim. 57 Jak Mnie posłał żyjący Ojciec, a Ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie. 58 To jest chleb, który z nieba zstąpił – nie jest on taki jak ten, który jedli wasi przodkowie, a poumierali. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki». 59 To powiedział ucząc w synagodze w Kafarnaum.

J 6, 52-59


Dziękujemy Ci, Ojcze Święty, za Jezusa, Twój chleb, Twoje wino, przez które Cię poznaliśmy, przez które wiemy, jak żyć, przez które mamy nadzieję, przez które możemy czuć się braćmi.

Dziękujemy Ci, bo od wielu lat znamy Go, kochamy, idziemy za Nim.

Dziękujemy Ci, ponieważ bez Niego nasze życie nie byłoby takie, jakie jest.

Dziękujemy Ci, bo On jest dla nas światłem na drodze, pokarmem dla naszej pracy, nadzieją na przyszłość.

Dziękujemy Ci, ponieważ moc Twojego Ducha uczyniła Go Pasterzem, Nasieniem, Wodą, Ogniem, Winem, Chlebem.

Dziękujemy Ci, ponieważ moc Twojego Ducha uczyniła Go ubogim, pokornym, odważnym, współczującym.

Dziękujemy Ci, że przez Niego nasze ziemskie życie zostało przemienione i staliśmy się Synami,

pracujemy w Twoim Królestwie, wiemy, jak mieć nadzieję i przebaczać.

Dziękujemy Ci, Ojcze, przez Jezusa, Twojego Syna, naszego Pana. Amen.

(José Enrique Galarreta)

Głos teologa

„Przełamując się i dając się spożyć, Jezus czyni Boga obecnym, ponieważ Bóg jest nieskończonym darem, całkowitym darem dla wszystkich i zawsze. Tym właśnie musicie być. Jeśli chcecie być chrześcijanami, musicie się przełamać, dzielić, dać się spożyć, pokruszyć, wchłonąć, zniknąć dla dobra innych”. (frai Marcos)

Komentarz: s. Yarislet Berrìos FMA

Dom Modlitwy San Biagio www.sanbiagio.org  info@sanbiagio.org

Archiwum

INFOSFERA
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki