Dane kontaktowe
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki
inspir_spot_z_slowem
is singular
Spotkanie ze Słowem
2 marca 2023
Czwartek, I Tydzień Wielkiego Postu
SŁOWO DNIA

Jezus powiedział do swoich uczniów: 7 Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. 8 Albowiem każdy, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu otworzą. 9 Gdy którego z was syn prosi o chleb, czy jest taki, który poda mu kamień? 10 Albo gdy prosi o rybę, czy poda mu węża? 11 Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, o ileż bardziej Ojciec wasz, który jest w niebie, da to, co dobre, tym, którzy Go proszą. 12 Wszystko więc, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie! Albowiem na tym polega Prawo i Prorocy.

Mt 7, 7-12


Czy jest ktoś, kto nigdy nie pragnął przyzywać interwencji Ojca, by uwolnić się od pandemii, wojny czy klęsk żywiołowych. Prosimy, szukamy, pukamy z pragnieniem bycia wysłuchanym, a jeśli tak się nie dzieje, czujemy się zawiedzeni. A jednak Jezus mówi, że „kto prosi, otrzymuje, kto szuka, znajduje, a każdemu, kto puka, otworzą”. Oczywiście zapytałbym go, czy jest absolutnie pewien, że wszystkie modlitwy są wysłuchane. Faktem jest, że Bóg Ojciec istnieje i nas słucha, ale na swój sposób, a nie na nasz. On wie, czego potrzebujemy, zanim jeszcze Go o to poprosimy (por. Mt 6, 8). I pozwala na pewne doświadczenia, takie jak pandemia, wojna, trzęsienie ziemi, nie dlatego, że sadystycznie chce, abyśmy cierpieli, ale dlatego, że zamierza pomóc nam zrozumieć wartość każdej rzeczy poprzez doświadczenie górnej granicy.

Panie, spraw, abyśmy zawsze mogli zaufać Twojej dobroci i opatrzności, abyśmy nauczyli się mówić jak Jezus w Getsemani: „Nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie”. Niech tak będzie.

Głos filozofa

„Modlitwa nie zmienia Boga, ale zmienia tego, kto się modli.”
(Søren Kierkegaard)

Komentarz: ks. Giuseppe Tilocca
Tłumaczenie: s. Elżbieta Bartkowska FMA

Dom modlitwy San Biagio www.sanbiagio.org info@sanbiagio.org

PRZYJACIELE I SŁUDZY SŁOWA

Archiwum

INFOSFERA
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki