Dane kontaktowe
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki
inspir_spot_z_slowem
is singular
Spotkanie ze Słowem
9 listopada 2022

SŁOWO DNIA

13 Zbliżała się pora Paschy żydowskiej i Jezus udał się do Jerozolimy. 14 W świątyni napotkał siedzących za stołami bankierów oraz tych, którzy sprzedawali woły, baranki i gołębie. 15 Wówczas sporządziwszy sobie bicz ze sznurków, powypędzał wszystkich ze świątyni, także baranki i woły, porozrzucał monety bankierów, a stoły powywracał. 16 Do tych zaś, którzy sprzedawali gołębie, rzekł: «Weźcie to stąd, a nie róbcie z domu mego Ojca targowiska!» 17 Uczniowie Jego przypomnieli sobie, że napisano: Gorliwość o dom Twój pochłonie Mnie. 18 W odpowiedzi zaś na to Żydzi rzekli do Niego: «Jakim znakiem wykażesz się wobec nas, skoro takie rzeczy czynisz?» 19 Jezus dał im taką odpowiedź: «Zburzcie tę świątynię, a Ja w trzech dniach wzniosę ją na nowo». 20 Powiedzieli do Niego Żydzi: «Czterdzieści sześć lat budowano tę świątynię, a Ty ją wzniesiesz w przeciągu trzech dni?» 21 On zaś mówił o świątyni swego ciała. 22 Gdy więc zmartwychwstał, przypomnieli sobie uczniowie Jego, że to powiedział, i uwierzyli Pismu i słowu, które wyrzekł Jezus.

J 2, 13-22


Rocznica Poświęcenie Bazyliki Laterańskiej

Obchodzenie święta poświęcenia Kościoła jest okazją do uwielbienia Boga, który wybrał i powołał do swojej służby zgromadzoną tam wspólnotę. Obchody poświęcenia Bazyliki Laterańskiej są dla każdego katolika powodem do pamiętania o powszechności Kościoła i jego ewangelizacyjnej misji. Bazylika Konstantyńska jest miejscem katedry Piotra, Biskupa Rzymskiego, ona jest matką wszystkich kościołów Wiecznego Miasta i całego świata. Obchodząc święto w tym fizycznym miejscu, które było domem cesarza Konstantyna, oddajemy chwałę jedynemu władcy wszechświata, który w swoim zamyśle miłości wybrał wcielenie i bycie Bogiem-z-nami, Bogiem, który nieustannie kroczy pośród swego ludu, aby kierować go z większą troską w stronę pastwisk życia wiecznego. Nie czcimy budowli z kamienia, jak poganie, którzy adorują słupy kamienne, ale oddajemy chwałę jedynemu prawdziwemu Panu, który ze Świętego Kościoła, który jest w Rzymie, stał się siłą napędową Dobrej Nowiny o Zbawieniu, i wezwał nas, abyśmy byli jednym ludem, jedną rodziną rozsianą po całym świecie, dlatego każdy katolik, uznając siebie za żywego członka tego jednego ciała, może słusznie nazywać siebie autentycznym Rzymianinem.

Głos pasterzy

„Czy chcesz znaleźć bazylikę, całą w splendorze? Nie plam swojej duszy brudem grzechu. Jeśli chcesz, aby bazylika była pełna światła, pamiętaj, że Bóg chce również, aby w twojej duszy nie było ciemności. Niech raczej świeci w niej światło dobrych uczynków, jak mówi Pan, aby był uwielbiony Ten, który jest w niebie. Jak ty wchodzisz do tego kościoła, tak Bóg chce wejść do twojej duszy” .

(Z „Rozpraw” biskupa San Cesario di Arles, rozdz. 229)

Komentarz: ks. Fabrizio Meloni

Tłumaczenie: s. Elżbieta Bartkowska FMA

Obraz: pixabay.com

Dom modlitwy w San Biagio www.sanbiagio.orginfo@sanbiagio.org

PRZYJACIELE I SŁUDZY SŁOWA

Archiwum

INFOSFERA
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki