Dane kontaktowe
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki
set_charyzmat_main
is singular
Charyzmat
Jubileusz 150 IFMA
Oficjalne logo

Jubileusz – powrót do źródła

Jeśli można mówić o zbiorowej świadomości historycznej Córek Maryi Wspomoży-cielki, to z pewnością nie może w niej zabraknąć pamiątek przeszłości, które stały się symbolem początków. Należy do nich ta studnia na dziedzińcu Kolegium w Mornese. Zbiera i zachowuje wspomnienia, obecności, ślady rąk. Chroni źródło – naturalne źródło wody i źródło charyzmatu salezjańskiego dojrzałego w osobie matki Mazza-rello.

Taką samą wartość źródła żywej wody mają listy Współzałożycielki Zgromadzenia, św. Marii Dominiki Mazzarello.

Na trzeci rok przygotowania do Jubuleuszu 150-lecia założenia Zgromadzenia został wybrany List 47 matki Mazzarello, pisany w Nizza Monferrato 21 października 1880 do dyrektorki domu w Carmen de Patagones s. Anieli Vallese i wspólnoty.

Kontekst Listu

Carmen de Patagones – pierwszy dom w Patagonii. Do tego ryzykownego dzieła zostały wybrane: s. Aniela Valese, s. Aniela Cassulo, s. Joanna Borgna, s. Katarzyna Fina, które już od kilku lat przebywały w Ameryce. Dziennik wychodzący w Buenos Aires 31.01.1880 w następujący sposób mówił o misjonarkach: po raz pierwszy, od kiedy świat istnieje, widzi się siostry na tej odległej ziemi Południa. /MB XIV 620/

Siostra Aniela Vallese,  urodzona w Lu Monferrato w 1854, profesję złożyła w 1876 i wyjechała do Urugwaju z pierwszą ekspedycją misyjną w 1877 roku. Przez 35 lat pracowała na misjach, z czego przez 25 lat jako wizytatorka domów otwartych w Patagonii i Ziemi Ognistej. Była kobietą, która w naturalny sposób przeżywała szczęście z bycia prawdziwą siostrą, to szczęście było oparte na trwałej wartości codziennej ofiary. Mawiała: „kochać Pana, poświęcając się dla Niego i poświęcać się na miarę miłości, która nie ma miary”

Jest 6 listów Matki Mazzarello do s. Anieli, należą one do najbardziej bogatych w treść (porównaj listy: 17,22,25,27,37,47 /L 27 i L 47 są skierowane również do wspólnoty).

Co oznacza mieć serce wielkie i wspaniałomyślne?

Serce wielkie i wspaniałomyślne to odwaga i zachęta do działania, wewnętrzna dyspozycyjność, życie prymatem Boga i Jego bezgraniczną miłością – to istotne rysy duchowej fizjonomii matki Mazzarello. Otwartość serca nadaje życiu cechę gorliwości, świeżości i radykalizmu ewangelicznego. Wielkość serca wyraża się w dążeniu do wielkich celów: „Dla nas zakonnic nie wystarczy zbawić duszę, my musimy stać się świętymi i przez nasze dobre uczynki uświęcić wiele innych dusz, które oczekują naszej pomocy” /L 18,3/.

Serce wielkie i wspaniałomyślne powinno być zawsze czynne i żarliwe, jak ogień, który wznosi się coraz wyżej, roztaczając wokół światło i ciepło i przemieniając w ogień wszystko, co spotyka. To serce zdolne do bezinteresownego daru z siebie i uznania, że wszystko czym się jest i co się ma, pochodzi od Boga jako dar.

W Mornese i Nizza wielkość serca oznaczało wielką wrażliwość wychowawczą, intuicję, przedsiębiorczość i odwagę w odpowiadaniu na wyzwania promocji kobiety

Żyć jako córka Maryi Wspomożycielki o sercu wielkim i wspaniałomyślnym oznacza łączyć wierność w małych rzeczach i uniwersalne otwarcie na świat i życie, to modlitwa oraz dar z siebie, słuchanie i głoszenie, posłuszeństwo Bogu i historii. Dla nas wierność początkom nie oznacza materialnego powtarzania praktyki przeszłości, zachowywania tych samych struktur, prowadzenie tej samej działalności. Nowości kulturowe, rozwój ,nowe formy komunikacji, nowe oczekiwania i potrzeby młodych wszystko to wymaga nowe mentalności, nowej pedagogii i nowego duszpasterstwa, nowych struktur i nowych form wspólnoty, nowego ustosunkowania się do świata ludzi młodych. Nowe wino trzeba wlewać do nowych bukłaków

Nasz Bóg  jest Bogiem o wielkim sercu i powinien być przyjęty także wielkim sercem. Tylko wielkie  i otwarte serce potrafi dostrzec wielkość Boga w Jego stworzeniu, odkrywać z mądrością Jego piękno, w codziennym życiu, w prostych i małych sprawach. Umiejętność radowania się z małych spraw wypływa zawsze z serca wielkiego, otwartego na przyjęcie wspaniałomyślności Boga. Matka Mazzarello mawiała „nie miejmy serca małego i pełnego obaw” /L 24/. Nasze życie jest całkowicie oddane Bogu i dziewczętom, które Maryja nam powierza. Trzeba koniecznie mieć serce wielkie i wspaniałomyślne, aby przyjąć wezwanie, jakie znajduje się u początków naszego powołania Tobie je powierzam. Matka Mazzarello była kobietą posiadająca wyjątkowy dar duchowy: dar rozeznawania duchów i mądrość serca. Nieustannie otwarta na działanie Boga, z Jej życia i Jej słów można odczytać działanie Ducha świętego, któremu była zawsze posłuszna.

Modlitwa do św. Marii Dominiki Mazzarello

Święta Mario Dominiko Mazzarello, Matko i Współzałożycielko naszego Zgromadzenia,

Ty z entuzjazmem i ofiarnym oddaniem dzieliłaś program miłości pasterskiej Księdza Bosko;

daj nam moc i świeżość, które rodzą się z ufności w Boga, z pokory i radości,

abyśmy umiały iść na spotkanie młodych

z twoją  prostotą i apostolską skutecznością.

Bibliografia

M. Ko, P. Cavaglia, J.Colomer – „Z Jerozolimy do Mornese i na cały świat”

E. Cigolla – Błogosławieństwa Marii Dominiki”, „Błogosławione przez Pana

A. Deleidi, M. Ko – „Po śladach Matki Mazzarello kobiety mądrej”

INFOSFERA
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki