Dane kontaktowe
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki
inspir_spot_z_slowem
is singular
Spotkanie ze Słowem
17 maja 2023
Środa, VI Tydzień Wielkanocny
SŁOWO DNIA

W tym czasie Jezus powiedział do swoich uczniów: 12 Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz [jeszcze] znieść nie możecie. 13 Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy.
Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe. 14 On Mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam objawi. 15 Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie i wam objawi.

J 16, 12-15


Być może w dzisiejszej Ewangelii kluczowym słowem powinna być „stopniowość”: Mam wam jeszcze wiele do powiedzenia, ale w tej chwili nie jesteście w stanie udźwignąć tego ciężaru. Jezus dobrze wie, że my jesteśmy w stanie zrozumieć i żyć rzeczami tylko po trochu, a nie na raz. Moglibyśmy czytać całą Biblię, stopniowo odkrywając Prawdę. Bóg nie mówi wszystkiego od razu, ale nie dlatego, że chce nas trzymać w niewiedzy, ale po prostu dlatego, że chce, żeby ona naprawdę nas przenikała, bez negatywnych konsekwencji. W ten sposób Bóg powoli, przez Jezusa, zaczął otwierać okno Prawdy, stopniowo wychowując nas do ogromnego i świetlistego doświadczenia Jego bezinteresownej Miłości. Rola Ducha polega właśnie na tym, aby przechodzić i przypominać sobie całą stopniowość wydarzeń otrzymaną od Chrystusa i doprowadzać ją do całkowitego wypełnienia. Ponownie połączyć wątki, zaczynając od głoszenia i świadectwa samego Chrystusa. On mnie otoczy chwałą, bo z mojego weźmie i wam oznajmi. Wszystko, co posiada Ojciec, jest moje; dlatego powiedziałem, że weźmie z mojego i wam objawi. Wtedy dokona się to, że dzieło zostanie wypełnione i to, co uznaliśmy za nieistniejące, w rzeczywistości ujrzymy jako najgłębszą Obecność.


O, Duchu Święty, przyjdź! Oświeć nas, rozpal nas, umocnij i uczyń dyspozycyjnymi dla Boga Stwórcy i Ojca każdego człowieka.


Głos mnicha

„Aby uczynić duchowym swoje życie, trzeba czynić duchowymi swoje pragnienia”.
Thomas Merton

Komentarz: s. Yarislet Berrios FMA

Tłumaczenie: s. Elżbieta Bartkowska FMA

                                    Dom modlitwy San Biagio www.sanbiagio.org  info@sanbiagio.org

PRZYJACIELE I SŁUDZY SŁOWA 

Archiwum

INFOSFERA
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki