Dane kontaktowe
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki
inspir_spot_z_slowem
is singular
Spotkanie ze Słowem
29 listopada 2022
Wtorek I tygodnia Adwentu
SŁOWO DNIA

21 W tej właśnie chwili Jezus rozradował się w Duchu Świętym i rzekł: «Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. 22 Ojciec mój przekazał Mi wszystko. Nikt też nie wie, kim jest Syn, tylko Ojciec; ani kim jest Ojciec, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić». 23 Potem zwrócił się do samych uczniów i rzekł: «Szczęśliwe oczy, które widzą to, co wy widzicie. 24 Bo powiadam wam: Wielu proroków i królów pragnęło ujrzeć to, co wy widzicie, a nie ujrzeli, i usłyszeć, co słyszycie, a nie usłyszeli».

Łk 10,21-24


Preferencja, jaką Bóg ma dla maluczkich, mówi nam, że tylko w takim stopniu, w jakim my również takimi jesteśmy, Pan może do nas mówić. Ten, kto jest samowystarczalny, nie pozostawia miejsca na przyjęcie Słowa Bożego, które jest skierowane tylko do tych, którzy pozostawiają Mu miejsce, do tych, którzy przygotowują grunt, do tych, którzy są posłuszni, do tych, którzy potrafią słuchać, do tych, którzy potrafią odłożyć na bok wyłącznie swoje rozumowanie, do tych, którzy szukają bardziej wiarygodnej perspektywy niż ich własna. Maluczkimi są ci, którzy pozwalają Bogu mówić do nich, nie zarzucając Go pytaniami, ale dając Mu czas na odpowiedź. Ci, którym trudno jest stać się jak dzieci, uważają, że ich mowa, przypuszczenia, uzasadnienia, ich własne słowa, ich własne odczucia, ich punkty widzenia są bardziej interesujące.

Przyjmij, Ojcze, modlitwy Twojego Kościoła i pomóż nam w trudach i próbach życia. Przyjście Chrystusa, Twojego Syna, niech nas uwolni od starego zła, które jest w nas i wzmocni nas swoją obecnością.

(Kolekta dnia)


Głos teologa

„Zachwyt nad nieskończonym pięknem Twojego dzieła, Panie, poszerza moje spojrzenie. Szeroko otwartymi oczami na nowość, jak u dziecka, powierzam się Twoim rękom. Widzę Cię w każdym zakątku mojego życia, wszystko jest drogocennym haftem utkanym Twymi mądrymi rękami. Każdy mały ścieg przyczynia się do pięknie wykonanej, bogatej tkaniny mojej egzystencji.”

(Irmtraud Fischer)

Głos świętego

„Modlę się do Boga, aby natchnął mnie wyraźnie tym, co jest najdroższe Jego sercu”

(św. Franciszek Ksawery SJ)

Komentarz: ks. Maurizio Lollobrigida SDB

Tłumaczenie: s. Krystyna Stolarczyk FMA

Dom modlitwy San Biagio www.sanbiagio.orginfo@sanbiagio.org

PRZYJACIELE I SŁUDZY SŁOWA

Archiwum

INFOSFERA
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki