Dane kontaktowe
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki
inspir_spot_z_slowem
is singular
Spotkanie ze Słowem
23 października 2023
Poniedziałek, XXIX Tydzień zwykły

SŁOWO DNIA

13 Wtedy ktoś z tłumu rzekł do Niego: «Nauczycielu, powiedz mojemu bratu, żeby się podzielił ze mną spadkiem». 14 Lecz On mu odpowiedział: «Człowieku, któż Mię ustanowił sędzią albo rozjemcą nad wami?»
15 Powiedział też do nich: «Uważajcie i strzeżcie się wszelkiej chciwości, bo nawet gdy ktoś opływa [we wszystko], życie jego nie jest zależne od jego mienia».
16 I opowiedział im przypowieść: «Pewnemu zamożnemu człowiekowi dobrze obrodziło pole. 17 I rozważał sam w sobie: Co tu począć? Nie mam gdzie pomieścić moich zbiorów. 18 I rzekł: Tak zrobię: zburzę moje spichlerze, a pobuduję większe i tam zgromadzę całe zboże i moje dobra. 19 I powiem sobie: Masz wielkie zasoby dóbr, na długie lata złożone; odpoczywaj, jedz, pij i używaj! 20 Lecz Bóg rzekł do niego: „Głupcze, jeszcze tej nocy zażądają twojej duszy od ciebie; komu więc przypadnie to, coś przygotował?” 21 Tak dzieje się z każdym, kto skarby gromadzi dla siebie, a nie jest bogaty przed Bogiem».

Łk 12, 13-21


Jezus wyraźnie stwierdza, że nie ma konkretnej polityki, ani ekonomicznej, ani społecznej. Jego celem nie jest wyzwolenie od potrzeb materialnych. Jezus prowadzi do osobistego wyzwolenia, bez którego wyzwolenie społeczne czy ekonomiczne jest niepełne. Zbyt często podejmowane są próby uznania konkretnej polityki za chrześcijańską. Nie wolno nam mylić przesłania Ewangelii z jakąkolwiek ideologią polityczną. Jezus jest w sercu człowieka i nie jest uwarunkowany wyznaniami czy doktrynami. Ewangelia, bardziej niż do kontekstu społecznego, odnosi się do kontekstu antropologicznego. Chodzi o nadanie ludzkiemu życiu prawdziwej wartości. Dzisiejszym tematem jest oderwanie się od ogólnej skali wartości, aby przylgnąć do innej skali, która może doprowadzić nas do naszego ludzkiego spełnienia.

Jeśli pierwszym celem każdego człowieka jest osiągnięcie pełni człowieczeństwa, a Ewangelia mówi nam, że posiadanie nie czyni nas bardziej ludzkimi, wniosek jest teoretycznie bardzo prosty: posiadanie jakichś dóbr nie może być ostatecznym celem żadnego człowieka. Naszym celem jest nadanie ludzkiego znaczenia wszystkiemu, co stanowi naszą biologiczną istotę. Człowieczeństwo jest najważniejsze, reszta jest dodatkiem.

Panie Jezu, daj mi mądrość, abym zrozumiał, co jest naprawdę ważne w tym życiu.


Głos dominikanina
Muszę dbać o potrzeby materialne, ale moją troską musi być pokazanie mojego człowieczeństwa. Jedynym sposobem jest uświadomienie sobie, kim jestem. Skarb nie jest w niebie, ale we mnie.
Brat Marcos Rodríguez

Komentarz: s. Yarislet Berrìos FMA

Dom modlitwy San Biagio www.sanbiagio.org  info@sanbiagio.org

PRZYJACIELE I SŁUDZY SŁOWA

Archiwum

INFOSFERA
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki