Dane kontaktowe
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki
inspir_spot_z_slowem
is singular
Spotkanie ze Słowem
27 grudnia 2022
Wtorek, wspomnienie św. Jana Apostoła i Ewangelisty
SŁOWO DNIA

2 Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra i do drugiego ucznia, którego Jezus kochał, i rzekła do nich: «Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono». 3 Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. 4 Biegli oni obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. 5 A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka. 6 Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna 7 oraz chustę, która była na Jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą na jednym miejscu. 8 Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył.

J 20, 2-8


Umiłowany uczeń wchodzi do grobu, w którym złożono ciało Jezusa, widzi, że nie ma po Nim żadnego śladu i zaczyna wierzyć słowom Mistrza zapowiadającym Jego zmartwychwstanie.

To prawda, co mówi św. Paweł w Liście do Rzymian, że wiara rodzi się ze słuchania (por. Rz 10, 17 ) i że w konsekwencji słuch jest zmysłem zaangażowanym w decydujący sposób w doświadczenie wiary. Potrzebny jest jednak także wzrok zdolny dostrzec rzeczywistość wykraczającą poza to, co jest widoczne, ponieważ „wiara — mówi autor Listu do Hebrajczyków — jest podstawą tego, na co ma się nadzieję, i dowodem tego, czego się nie widzi” (11, 1). Bez tej wiary wzrok Józefa ujrzałby w ciąży Maryi jedynie dowód cudzołóstwa; wzrok pasterzy i Mędrców nie rozpoznałby Zbawiciela świata w Dzieciątku owiniętym w pieluszki i położonym w żłobie; wzrok starego Symeona i Anny nie uszczęśliwiłby ich spotkaniem z Tym, którego od dawna mieli nadzieję spotkać. Umiłowany uczeń „zobaczył i uwierzył”, ponieważ zobaczył więcej: zobaczył oczyma wiary.

Panie, otwórz nasze oczy, uzdrów naszą ślepotę, pomnażając naszą wiarę, abyśmy rozpoznali Ciebie żywego i obecnego w naszej historii i w historii każdego z nas. Niech tak będzie.

Głos Ojca Kościoła

„Wiarą jest wiara w to, czego się nie widzi; nagrodą za wiarę jest zobaczenie tego, w co się wierzy,” 
(Święty Augustyn)

Komentarz: ks. Giuseppe Tilocca
Tłumaczenie: s. Elżbieta Bartkowska FMA

Dom modlitwy San Biagio www.sanbiagio.orginfo@sanbiagio.org

PRZYJACIELE I SŁUDZY SŁOWA

Archiwum

INFOSFERA
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki