Dane kontaktowe
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki
inspir_spot_z_slowem
is singular
Spotkanie ze Słowem
24 grudnia 2023
IV NIEDZIELA ADWENTU ROK B

SŁOWO DNIA

26 W szóstym miesiącu posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, 27 do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja. 28 Anioł wszedł do Niej i rzekł: «Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą,».

Łk 1, 26-28


Nie bój się, dziewico, raduj się … Boży posłaniec przynosi zapowiedź wielkiej nadziei. Bóg zwraca się do dziewicy. Poza swoim biologicznym znaczeniem, termin dziewica w kontekście Bliskiego Wschodu nie miał pozytywnego wydźwięku. O wartości kobiety decydowało jej macierzyństwo, a nie dziewictwo. Co więcej, w Starym Testamencie zwykle Izrael był nazywany dziewicą, gdy znajdował się w chwilach wielkiego upokorzenia, gdy nikt się z nim nie liczył, gdy był skazany na zniszczenie, ponieważ był niezdolny do dawania życia. Dziewictwo zatem – w tym momencie – jest stanem całego ludu, który, jeśli nie spotka swojego oblubieńca, swojego jedynego Pana, pozostanie bezpłodny, nie da życia. Maryja uosabia w tym momencie dziewiczego Izraela i wraz z Nią Bóg czyni krok ku nowemu Przymierzu, a Oblubieniec w końcu znajduje oblubienicę swego serca. Bóg mówi do Maryi: „Raduj się, umiłowana Boga, Pan z Tobą”. Miłość jest kochana: znalazła dom, w którym może zamieszkać. Miłość jest przyjęta: rodzi Życie i jest początkiem wiecznej Miłości.

Panie, podobnie jak Maryi, proponujesz mi to Boże Narodzenie, abym wzrastał w świadomości bycia kochanym przez Ciebie, więc z mocą proponujesz mi: RADOŚĆ z tej miłości, która jest darem Mojej Obecności! Ty mnie kochasz, a ja pozwalam się kochać: więc czekam na Ciebie w tę Wigilię! AMEN.

Głos papieża Franciszka

„Dzisiejsza Ewangelia rozbrzmiewa pozdrowieniem Anioła skierowanym do Maryi: „Raduj się, łaski pełna: Pan z Tobą” (Łk 1, 28). Bóg zawsze myślał o Niej i chciał, aby w Jego nieodgadnionym zamyśle była stworzeniem pełnym łaski, to znaczy wypełnionym Jego miłością. Ale aby zostać napełnionym, trzeba zrobić miejsce, opróżnić się, odejść na bok. Tak jak uczyniła to Maryja, która umiała słuchać Słowa Bożego i całkowicie zaufać Jego woli, przyjmując ją w swoim życiu bez zastrzeżeń…” (ANGELUS, 8 grudnia 2019).

Komentarz: s. Monica Gianoli FMA

Dom Modlitwy San Biagio www.sanbiagio.org  info@sanbiagio.org

Archiwum

INFOSFERA
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki