Dane kontaktowe
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki
inspir_spot_z_slowem
is singular
Spotkanie ze Słowem
28 marca 2024
WIELKI CZWARTEK

SŁOWO DNIA

1 Było to przed Świętem Paschy. Jezus wiedząc, że nadeszła Jego godzina przejścia z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich na świecie, do końca ich umiłował. 2 W czasie wieczerzy, gdy diabeł już nakłonił serce Judasza Iskarioty syna Szymona, aby Go wydać, 3 wiedząc, że Ojciec dał Mu wszystko w ręce oraz że od Boga wyszedł i do Boga idzie, 4 wstał od wieczerzy i złożył szaty. A wziąwszy prześcieradło nim się przepasał. 5 Potem nalał wody do miednicy. I zaczął umywać uczniom nogi i ocierać prześcieradłem, którym był przepasany. 6 Podszedł więc do Szymona Piotra, a on rzekł do Niego: «Panie, Ty chcesz mi umyć nogi?» 7 Jezus mu odpowiedział: «Tego, co Ja czynię, ty teraz nie rozumiesz, ale później będziesz to wiedział». 8 Rzekł do Niego Piotr: «Nie, nigdy mi nie będziesz nóg umywał». Odpowiedział mu Jezus: «Jeśli cię nie umyję, nie będziesz miał udziału ze Mną». 9 Rzekł do Niego Szymon Piotr: «Panie, nie tylko nogi moje, ale i ręce, i głowę!». 10 Powiedział do niego Jezus: «Wykąpany potrzebuje tylko nogi sobie umyć, bo cały jest czysty. I wy jesteście czyści, ale nie wszyscy». 11 Wiedział bowiem, kto Go wyda, dlatego powiedział: «Nie wszyscy jesteście czyści». 12 A kiedy im umył nogi, przywdział szaty i znów zajął miejsce przy stole, rzekł do nich: «Czy rozumiecie, co wam uczyniłem? 13 Wy Mnie nazywacie „Nauczycielem” i „Panem” i dobrze mówicie, bo nim jestem. 14 Jeżeli więc Ja, Pan i Nauczyciel, umyłem wam nogi, to i wyście powinni sobie nawzajem umywać nogi. 15 Dałem wam bowiem przykład, abyście i wy tak czynili, jak Ja wam uczyniłem.

J 13, 1-15


Nie możemy rozpocząć Świętego Triduum, jeśli nie jesteśmy w pełni świadomi wielkiej Miłości, jaką Bóg nas kocha. Jezus nie tylko nas kocha, ale czyni to do ostatniego tchnienia, aż do śmierci za nas. Ta miłość nie przemija, ta miłość trwa, gdy wszyscy uciekają, jest to miłość absolutna, która znajduje swój największy wyraz w godzinach Męki. Jezus chce nas kochać całkowicie, nie pomijając niczego, i dlatego zaczyna od stóp, od najbardziej niewygodnej części nas. Nie zaczyna od kochania naszych zalet, naszych umiejętności, naszych zdolności, ale zaczyna od naszych ciemnych obszarów, od wszystkiego, co jest w nas nieodpowiednie. Jak jednak pokazuje nam postawa Piotra, to właśnie tam Boża miłość znajduje opór. „Jezus mu odpowiedział: Jeśli cię nie umyję, nie będziesz miał udziału ze Mną. Szymon Piotr rzekł do Niego: Panie, nie tylko nogi, ale i ręce, i głowę! Nie zrozumiemy Jezusa, dopóki nie pozwolimy Mu kochać nas właśnie w naszym ubóstwie. W momencie, gdy zrozumiemy, że to rzeczywistość Bożego Miłosierdzia jest niezbędna, będziemy mieli tylko pragnienie, aby pokazać nam wszystkim tę rzeczywistość.

Jezus powiedział: «Wykąpany potrzebuje tylko nogi sobie umyć, bo cały jest czysty. I wy jesteście czyści, ale nie wszyscy». Jezus podczas Ostatniej Wieczerzy pochylił się przed swoimi uczniami, w tym Judaszem, i chociaż był świadomy zdrady, uklęknął, aby umyć również jego stopy. Miłość bez miary jest miarą miłości.

Wszechmogący, wieczny Boże, obchodzimy pamiątkę najświętszej Wieczerzy, podczas której Twój Jednorodzony Syn, mając się wydać na śmierć, pozostawił Kościołowi nową wiekuistą Ofiarę i Ucztę swojej miłości; spraw, abyśmy z tak wielkiego misterium czerpali pełnię miłości i życia. (kolekta dnia)

Głos teologa

Możemy wejść w celebrację świętych misteriów, próbując sporządzić listę dobrodziejstw, które otrzymaliśmy w naszym życiu. Tylko ta pamięć będzie w stanie uodpornić nas na pokusę diabła, aby poddać się zapomnieniu i skupić się na naszych lękach i naszych bardziej bezpośrednich i przemijających potrzebach. (Brat Michael David)

Komentarz: ks. Maurizio Lollobrigida SDB

Casa di Preghiera San Biagio www.sanbiagio.org  info@sanbiagio.org

Archiwum

INFOSFERA
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki