Dane kontaktowe
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki
inspir_spot_z_slowem
is singular
Spotkanie ze Słowem
20 listopada 2022
Niedziela – 34. Tydzień zwykły – Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata
SŁOWO DNIA

39 Jeden ze złoczyńców, których [tam] powieszono, urągał Jezusowi: «Czy Ty nie jesteś Mesjaszem? Wybaw więc siebie i nas». 40 Lecz drugi, karcąc go, rzekł: «Ty nawet Boga się nie boisz, chociaż tę samą karę ponosisz? 41 My przecież – sprawiedliwie, odbieramy bowiem słuszną karę za nasze uczynki, ale On nic złego nie uczynił». 42 I dodał: «Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa». 43 Jezus mu odpowiedział: «Zaprawdę, powiadam ci: Dziś ze Mną będziesz w raju».

Łk 23, 39-43


Dziś obchodzimy Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Fragment, który ofiaruje nam liturgia, przenosi nas do Męki i śmierci Jezusa. Dwie osoby bardzo cierpią na krzyżu, jedna zwraca się do Jezusa, aby wystawić Go na próbę i prosi o cud, podczas gdy druga prosi tylko o to, aby o niej pamiętał. Ile razy w cierpieniu oscylujemy między tymi postawami? Czasami prosimy o cud, a jeśli go nie otrzymujemy, nasza wiara w Jezusa zaczyna się chwiać. A może to nie Chrystus? Może Bóg nie istnieje?

Inną postawą jest całkowite zawierzenie się Jemu: „pamiętaj o mnie”. Całkowite zawierzenie, ponieważ wiemy, że On jest zawsze z nami, powiedział nam o tym kilka razy, jest to przytoczone również w Ewangelii Mt 28, 20b: „Oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata”. Ta pewność daje nam głęboki pokój wewnętrzny, ponieważ wiemy, że Pan zawsze nas wspiera ze swojego królestwa, nawet w najtrudniejszych chwilach, oczywiście wspiera nas, nie odbierając cierpienia, tak jak nie uwolnił od krzyża żadnego z tych dwóch złoczyńców. Przypomniał nam o tym także papież Franciszek podczas audiencji generalnej 16 czerwca 2021 r.: On „nie ratuje nas od choroby ani od chwil rozpaczy, ale daje nam całkowite zbawienie, czyli to, co daje nam nadzieję na ostateczne zwycięstwo życia nad śmiercią… Nawet w najbardziej bolesnych cierpieniach nigdy nie jesteśmy sami; On daje nam niebo, jak przestępcy, który Go poprosił, aby o nim pamiętał.

Panie, pomóż mi zaakceptować wszystkie sytuacje życiowe, ufając i zawierzając się tylko Tobie.


Słowo zakonnicy

W obliczu bólu nie ma alternatywy: albo wybierzesz Boga, albo szatana. Ale jeśli całkowicie zaufasz Jezusowi, cierpienie może stać się okazją do doświadczenia kawałka Nieba na ziemi i współpracy w Chrystusowym planie zbawienia całego świata.

(Siostra Emmanuela MILLIARD, francuska zakonnica Wspólnoty Błogosławieństw)

Komentarz: Claudio Del Brocco

Tłumaczenie: s. Elżbieta Bartkowska FMA

Obraz: pixabay.com

Dom modlitwy San Biagio www.sanbiagio.org  info@sanbiagio.org

PRZYJACIELE I SŁUDZY SŁOWA 

Archiwum

INFOSFERA
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki