Dane kontaktowe
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki
inspir_spot_z_slowem
is singular
Spotkanie ze Słowem
20 grudnia 2022
Wtorek, IV Tydzień Adwentu
SŁOWO DNIA

26 W szóstym miesiącu posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, 27 do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja. 28 Anioł wszedł do Niej i rzekł: «Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą». 29 Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. 30 Lecz anioł rzekł do Niej: «Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. 31 Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. 32 Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. 33 Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca».

Łk 1, 26-38


„Pełna – łaski”: jest to inwestytura, przyobleczenie do spełnienia szczególnej misji w Bożym planie, która ma zmienić Jej życie i cały bieg historii. Wyrażenie „Pan jest z tobą” wskazuje na opiekę i pomoc, jakiej Bóg udziela Maryi w związku z zadaniem, jakie jest jej przeznaczone. „Słudzy Boży” to ci, którzy otrzymali szczególnie ważną misję i jednocześnie dali dowód dyspozycyjności, uległości i wiary. Maryja, „służebnica Pańska”: reasumuje w sobie misję i odwagę, z jaką przyjęła Boże zaproszenie, które nadało Jej życiu nowy i nieoczekiwany sens. Maryja jest służebnicą Pana, ponieważ pokornie przyjęła Boży plan, nawet jeśli nie rozumiała jego znaczenia i wszystkich jego konsekwencji. Wyrażenie „niech mi się stanie” jest formą słowną, która zawiera w sobie żarliwe pragnienie i żywy entuzjazm, aby zobaczyć urzeczywistnienie tego, co zostało jej zaproponowane. Maryja uczy nas, że wolę Bożą należy przyjąć z wiarą i wypełnić z radością.

Jezu, naucz nas służyć innym, dając im pełnię łaski, którą napełniasz nasze serca.

Głos felietonisty

„To, co zrobiliśmy tylko dla siebie, umiera razem z nami. To, co zrobiliśmy dla innych
i dla świata, pozostaje i jest nieśmiertelne.”
(Harvey B. Mackay )

Komentarz: s. Emilia Di Massimo FMA
Tłumaczenie: s. Elżbieta Bartkowska FMA

Dom modlitwy San Biagio www.sanbiagio.orginfo@sanbiagio.org

PRZYJACIELE I SŁUDZY SŁOWA

Archiwum

INFOSFERA
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki