Dane kontaktowe
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki
inspir_spot_z_slowem
is singular
Spotkanie ze Słowem
23 marca 2024
Sobota, V Tydzień Wielkiego Postu

SŁOWO DNIA

45 Wielu więc spośród Żydów przybyłych do Marii ujrzawszy to, czego Jezus dokonał, uwierzyło w Niego. 46 Niektórzy z nich udali się do faryzeuszów i donieśli im, co Jezus uczynił. 47 Wobec tego arcykapłani i faryzeusze zwołali Wysoką Radę i rzekli: «Cóż my robimy wobec tego, że ten człowiek czyni wiele znaków? 48 Jeżeli Go tak pozostawimy, to wszyscy uwierzą w Niego, i przyjdą Rzymianie, i zniszczą nasze miejsce święte i nasz naród». 49 Wówczas jeden z nich, Kajfasz, który w owym roku był najwyższym kapłanem, rzekł do nich: «Wy nic nie rozumiecie i nie bierzecie tego pod uwagę, 50 że lepiej jest dla was, gdy jeden człowiek umrze za lud, niż miałby zginąć cały naród». 51 Tego jednak nie powiedział sam od siebie, ale jako najwyższy kapłan w owym roku wypowiedział proroctwo, że Jezus miał umrzeć za naród, 52 a nie tylko za naród, ale także, by rozproszone dzieci Boże zgromadzić w jedno. 53 Tego więc dnia postanowili Go zabić.

J 11, 45-53


Znak wskrzeszenia Łazarza jest niesłychany i absurdalny. Wywołuje reakcję Sanhedrynu; starszyzna wydaje wyrok śmierci na Jezusa, ponieważ – jak mówi Kajfasz – rozbudza On oczekiwania, podburza tłumy, jest niebezpieczny i destabilizujący; trzeba Go zatem wyeliminować, także po to, by Rzymianie nie nadeszli i nie zdusili krwawo ewentualnych buntów. Arcykapłan, podejmując tak drastyczne rozwiązanie, twierdząc, że „lepiej, aby jeden człowiek umarł za wszystkich”, nieświadomie głosi wielką prawdę i proroctwo: w rzeczywistości Jezus umrze, aby zbawić cały lud. Uczy nas, że to Bóg kieruje historią, zwłaszcza gdy ludzie wiary nie robią tego, co powinni. Żadne nasze ubóstwo nie powstrzyma Jego miłości.

Naucz nas dostrzegać znaki, kontemplować je i wierzyć, że są one fragmentami mozaiki, którą tworzy artysta mądrze i z miłosierdziem.

Głos ascety

„Nie zostaniesz ukarany za swój gniew, zostaniesz ukarany przez swój gniew”. (Budda)

Komentarz: s. Emilia Di Massimo FMA

Dom Modlitwy San Biagio www.sanbiagio.orginfo@sanbiagio.org

Archiwum

INFOSFERA
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki