Dane kontaktowe
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki
o_nas_main
is singular
O nas
SALOS
Źródło: Facebook SALOS Piotrków Trybunalski

Początek działalności – rok 2017

Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej Rzeczypospolitej Polskiej im. św. Jana Bosko w Piotrkowie Trybunalskim (SL SALOS RP im. św. Jana Bosko) należy do struktur SALOS RP. Powstało w 2017 roku. Zostało wpisane do ewidencji uczniowskich klubów sportowych prowadzonej przez Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego pod pozycją 33 w dniu 21.08.2017 r. Prezesem została wybrana s. Jolanta Błońska, wiceprezesi to Magdalena Mijas i Andrzej Dybowski, a sekretarzem została Joanna Roksela. Nad finansami Salosu czuwa Beata Dybowska – skarbnik.

Stowarzyszenie ściśle współdziała z Katolicką Szkołą Podstawową im. św. Jana Bosko w Piotrkowie Trybunalskim, dzięki czemu może korzystać z zasobów kadrowych oraz wyposażenia i pomocy sportowych do prowadzenia zajęć. Osobami zaangażowanymi w prowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieży oraz dla osób dorosłych i seniorów są: Sylwia Bednarek, Katarzyna Ciesielska, Andrzej Dybowski i Joanna Roksela (nauczyciele w/w szkoły).

We wrześniu 2017 r. piotrkowski SALOS wziął udział w XXV Igrzyskach Salezjańskich w Krakowie, gdzie otrzymał puchar Fair Play prezesa PKOL Andrzeja Kraśnickiego.

21 października 2017 r. wziął udział w VII. edycji Turnieju halowej piłki nożnej – „Gramy dla Jana Pawła II”, gdzie w kategorii gimnazjum chłopcy zajęli 2 miejsce, a w kategorii szkoły podstawowej – 4 miejsce.

W dniach 24-25.11.2017 r. SALOS Piotrków wziął udział w X Inspektorialnych Igrzyskach Młodzieży Salezjańskiej w Futsalu w Ostrowie Wielkopolskim. W kategorii C junior drużyna zajęła II miejsce, a kategorii C – III miejsce.

W dniu 16.12.2017 r. wziął udział w turnieju mikołajkowym w piłce halowej w Łodzi.

Działalność 2018-2021


Początek działalności – rok 1993

SL SALOS w Jastrzębiu-Zdroju powstał 23 października 1993 r. i od tego momentu służyło dzieciom i młodzieży w odkrywaniu i rozwijaniu talentów i pasji sportowych. W związku z brakiem własnej infrastruktury  sportowej SL SALOS zakończył swoją działalność w roku 2013.

W roku 2022 postanowiono reaktywować ideę SALOS w Jastrzębiu – Zdroju.

INFOSFERA
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki