Dane kontaktowe
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki
inspir_spot_z_slowem
is singular
Spotkanie ze Słowem
15 czerwca 2023
Czwartek, X Tydzień zwykły

SŁOWO DNIA

Jezus powiedział do swoich uczniów: 20 Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w Piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego. 21 Słyszeliście, że powiedziano przodkom: Nie zabijaj!; a kto by się dopuścił zabójstwa, podlega sądowi. 22 A Ja wam powiadam: Każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi. A kto by rzekł swemu bratu: Raka, podlega Wysokiej Radzie. A kto by mu rzekł: „Bezbożniku”, podlega karze piekła ognistego.

Mt 5, 20-22


Tego dnia Jezus mówił wyraźnie, kiedy zdemaskował przemoc stojącą za zemstą na własnym bracie. Nawet Mistrz potępia tych, którzy mówią złe słowa na tych, którzy mieli z Nim problemy w relacjach. Nie używał insynuacji: „kto się złości na swego brata i kto go nazywa głupcem, ten go zabił”. Tak, właśnie tak. Bo czymże jest zabicie, jeśli nie usunięciem go z drogi, a raczej usunięciem go ze swojego życia? Jezus nie proponuje innego prawa: „Nie myślcie, że przyszedłem znieść Prawo. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić”. A Ja wam mówię. Ale to wam, to nie jest antyteza, ale dopełnienie: fizyczne zabójstwo wynika z wewnętrznego zabicia drugiego: z gniewu, pogardy, zerwania z nim braterstwa. Gniew jest zabiciem drugiego w swoim sercu. Pogarda jest zabójstwem wewnętrznym, które przygotowuje i pozwala na zabójstwo zewnętrzne”. Wszystkie wojny poprzedzone są kampanią mającą na celu oczernianie wroga, uważanie go za niegodnego życia i zasługującego na śmierć: w konsekwencji zabicie go staje się obowiązkiem; co więcej, jest to dzieło miłe Bogu, jak powiedział nam Jezus: „Nadejdzie godzina, kiedy każdy, kto was zabije, będzie sądził, że oddaje cześć Bogu”. Przykazanie miłości bliźniego przewyższa nawet przykazanie kultu. Pokój z bratem jest niezbędnym warunkiem pokoju i spotkania z Ojcem. Papież Franciszek w swoich katechezach wielokrotnie powraca do tego tematu: „Często wierzymy, że nasze grzechy oddalają Pana od nas: w rzeczywistości grzesząc, to my oddalamy się od Niego, ale On, widząc nas w niebezpieczeństwie, sprawia, jeszcze bardziej nas szuka. Bóg nigdy nie godzi się na to, żeby człowiek pozostawał obcy, z dala wobec Jego miłości”.


Panie, spraw, bym usłyszał i żył tym Twoim słowem: «Daję Ci nowe przykazanie; jak ja was umiłowałem, tak i wy miłujcie się wzajemnie”.
(J 13,34)

Głos papieża Franciszka

„Doświadczenie pojednania z Bogiem pozwala nam odkryć potrzebę innych form pojednania: w rodzinach, w relacjach międzyludzkich, we wspólnotach kościelnych, a także w relacjach społecznych i międzynarodowych. Istotnie, pojednanie jest także służbą na rzecz pokoju, uznanie podstawowych praw człowieka, solidarności i przyjęcia wszystkich”.

Komentarz: s. Graziella Curti FMA
Tłumaczenie: s. Elżbieta Bartkowska FMA

Dom modlitwy San Biagio www.sanbiagio.org  info@sanbiagio.org

PRZYJACIELE I SŁUDZY SŁOWA

Archiwum

INFOSFERA
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki