Dane kontaktowe
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki
inspir_spot_z_slowem
is singular
Spotkanie ze Słowem
25 marca 2023
Sobota – ZWIASTOWANIE PAŃSKIE – Uroczystość
SŁOWO DNIA

26 W szóstym miesiącu posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, 27 do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja. 28 Anioł wszedł do Niej i rzekł: «Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą». 29 Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. 30 Lecz anioł rzekł do Niej: «Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. 31 Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. 32 Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. 33 Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca». 34 Na to Maryja rzekła do anioła: «Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?» 35 Anioł Jej odpowiedział: «Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. 36 A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. 37 Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego». 38 Na to rzekła Maryja: «Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa!» Wtedy odszedł od Niej anioł.

Łk 1, 26-38


Dziś uroczystość Zwiastowania. Ewangelia, którą ofiarowuje nam liturgia, jest jedną z najbardziej znanych i najczęściej komentowanych. Kontemplując tę scenę, od razu rozpoznajemy nasze prawdziwe przeznaczenie, nasze najgłębsze powołanie: bycie kochanym, przemienianym przez miłość, przez piękno Boga. Maryja jest otwarta na Boga, ufa Mu, nawet jeśli nie do końca Go rozumie: pozwala się zaskoczyć. „Oto służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego” (Łk 1, 38). To jest Jej odpowiedź. Pragnie, abyśmy my razem z Nią pozwalali się zaskakiwać.

Bóg skierował swoje spojrzenie miłości na każdego z nas: jesteśmy kochani od zawsze i na zawsze.

Na to pełne miłości spojrzenie Maryja natychmiast odpowiedziała: „Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie tak, jak powiedziałeś”. Pozwoliła się kochać. Zrobiła to, co zawsze: przyjęła miłość Boga, ponieważ w Jej czystych oczach każda wola Boża była niczym innym jak tylko miłością. „A Słowo stało się Ciałem”. Jej Tak zrodziło Słowo Życia i dało je światu. To jest Jego plan miłości dla nas: aby Chrystus narodził się w każdym z nas, aby wszystko było niejako przepojone Chrystusem, przeniknięte boskością.

„Dzisiaj jest święto tak” – powiedział papież Franciszek podczas Mszy św. w Domu św. Marty 4 kwietnia 2016 r. – ponieważ „w tak Maryi zawiera się tak całej historii zbawienia i zaczyna się ostatnie tak człowieka i Boga”, który „odradza świat, odradza nas wszystkich”. Jest to „Boże tak, które nas uświęca, które sprawia, że idziemy naprzód w Jezusie Chrystusie”. Dlatego dzisiaj jest właściwy dzień, aby „dziękować Panu i zadać sobie pytanie: czy jestem mężczyzną lub kobietą na tak, czy też jestem mężczyzną lub kobietą na nie? A może jestem mężczyzną lub kobietą, którzy odwracają wzrok, żeby nie odpowiedzieć?”.

Panie Jezu, dziś kontemplując – oto jestem – Maryi, proszę Cię o łaskę radosnego przyjęcia woli Bożej, abym umiała odpowiedzieć na moje Tak, aby nieść Jezusa światu.

Głos papieża Franciszka

„Sam Bóg jest Tym, który przejmuje inicjatywę i decyduje się wkroczyć, tak jak uczynił to z Maryją, w nasze domy, w nasze codzienne zmagania, pełne niepokoju, a jednocześnie pragnień. I właśnie w naszych miastach, w naszych szkołach i uniwersytetach, na placach i w szpitalach rozlega się najpiękniejsza zapowiedź, jaką możemy usłyszeć: „Raduj się, Pan jest z tobą!”. Radość, która rodzi życie, która rodzi nadzieję, która staje się ciałem w sposobie, w jaki patrzymy na jutro, w postawie, z jaką patrzymy na innych. Radość, która staje się solidarnością, gościnnością, miłosierdziem wobec wszystkich”.

Komentarz: s. Vilma Colombo FMA
Tłumaczenie: s. Elżbieta Bartkowska FMA

Dom modlitwy San Biagio www.sanbiagio.org  info@sanbiagio.org

PRZYJACIELE I SŁUDZY SŁOWA

Archiwum

INFOSFERA
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki