Dane kontaktowe
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki
inspir_spot_z_slowem
is singular
Spotkanie ze Słowem
26 marca 2023
V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – ROK A
SŁOWO DNIA

12 Dlatego prorokuj i mów do nich: Tak mówi Pan Bóg: Oto otwieram wasze groby i wydobywam was z grobów, ludu mój, i wiodę was do kraju Izraela, 13 i poznacie, że Ja jestem Pan, gdy wasze groby otworzę i z grobów was wydobędę, ludu mój. 14 Udzielę wam mego ducha po to, byście ożyli, i powiodę was do kraju waszego, i poznacie, że Ja, Pan, to powiedziałem i wykonam – wyrocznia Pana Boga.

Ez 37, 12-14


Ile razy w naszym życiu przeżywamy trudne sytuacje, sytuacje bez wyjścia, czujemy się pozbawieni inicjatywy i popadamy w głęboki smutek, czujemy się jak martwi. Te sytuacje stają się naszymi grobami, naszymi mogiłami. Pan przez proroka Ezechiela daje nam pewność, że On, dając nam swego Ducha, sprawi że powrócimy do życia. Nie wyciąga nas z trudnych sytuacji, ale daje siłę, by stawić im czoła jako pełni Jego ducha, tylko, czy my Mu na to pozwalamy? Niestety, czasami trwamy przy naszych cierpieniach, myśląc i próbując je przezwyciężyć jedynie własnymi siłami, rozumowaniem zgodnym z mentalnością tego świata (por. Rz 12, 2). Jeśli pozwolimy Mu działać, da nam siłę do ponownego życia i z głębokim spokojem zniesiemy życiowe cierpienia. Rzeczywiście, te pocieszające słowa, które podkreśla dzisiejszy prorok: „Pozwolę ci odpocząć na twojej ziemi”, prowokują nas do zadania sobie pytanie: co mogę zrobić, aby tak się stało? Mogę wejść w atmosferę ciszy i wsłuchania się w Jego Słowo na modlitwie, w jakiejkolwiek formie. Ale aby otrzymać Jego życiodajnego Ducha, który pozwoli nam porzucić nasze rozumowania, przepojone logiką świata, potrzebujemy nieustannej modlitwy, która prowadzi nas do cichego słuchania, aby Duch Święty nas prowadził.

Panie, dziękuję Ci za te wszystkie chwile, kiedy doświadczałem cierpienia, a w głębi duszy znajdowałem Twój pokój


Głos Papieża

„Modlitwa nie może być przeżywana tylko w trudnych chwilach lub intensywnych spotkaniach od czasu do czasu, aby potem «zapaść w stan hibernacji”.
(PAPIEŻ FRANCISZEK, Anioł Pański, Plac św. Piotra – Niedziela, 16 października 2022 r.)

Komentarz: Claudio Del Brocco
Tłumaczenie: s. Elżbieta Bartkowska FMADom modlitwy San Biagio www.sanbiagio.org  info@sanbiagio.org

PRZYJACIELE I SŁUDZY SŁOWA

Archiwum

INFOSFERA
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki