Dane kontaktowe
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki
set_chary_wydarzenia
is singular
Wydarzenia
Śpiewamy dla Maryi

30 maja 2024 r. odbędzie się Festiwal Maryjny, który złączy głosy świata salezjańskiego w pieśni uwielbienia dla Matki całej ludzkości. Wydarzenie będzie transmitowane o godz. 14.30.


Rzym (Włochy). 30 maja 2024 r. o godz. 14.30 (czasu włoskiego), pod koniec miesiąca poświęconego Maryi, Sektor Komunikacji Społecznej Zgromadzenia Córek Maryi Wspomożycielki zaprasza na Festiwal Maryjny. Zamiarem organizatorów jest stworzenie wielkiego chóru środowisk salezjańskich, aby wyśpiewać pieśń uwielbienia dla Matki całej ludzkości.

Dzięki transmisji będzie można podróżować po świecie i odkrywać, jak każdy lud, z pięknem i urokiem swojej kultury, wyraża śpiewem swoje zaufanie i wielką miłość do Tej, którą Pan dał jako Matkę wszystkich.

Przygotowanie Festiwalu Maryjnego było możliwe dzięki współpracy inspektorialnych koordynatorów ds. Komunikacji Społecznej – FMA i świeckich – którzy, podzieleni na konferencje międzyinspektorialne, zaangażowali młodzież, współpracowników świeckich i siostry do współpracy mającej na celu zaprezentowanie tradycji maryjnych typowych dla ich krajów. Świat wzywa Maryję pod różnymi tytułami, różnymi rytmami i melodiami, ale wszędzie wyjątkowa miłość łączy narody z Matką Niebieską. Festiwal rozpocznie się przesłaniem Matki Generalnej, siostry Chiary Cazzuoli, która w Okólniku nr 1037 zachęca nas do przedłużania i odnawienia wdzięczności Księdza Bosko wobec Maryi dzisiaj i wciąż, nadal ofiarowując Ją wszystkim – dzieciom, młodzieży, dorosłym, rodzinom – „aby w ich sercach rosło przekonanie, że nigdy nie wolno nam oddzielać się od Najświętszej Maryi Panny, ponieważ Ona prowadzi nas do Jezusa” i trzeba nadal wierzyć, że „Jej płaszcz rozciąga się daleko i szeroko, przyjmuje i chroni nas wszystkich”.

Źródło: cgfma.org

Link do transmisji

INFOSFERA
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki