Dane kontaktowe
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
 • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki
o_nas_main
is singular
O nas
VIDES
Logo VIDES Internazionale

VIDES jest Międzynarodowym Stowarzyszeniem Wolontariatu, inspirowanym salezjańskim programem wychowawczym. Ma odpowiadać na praktyczne potrzeby lokalne w dziedzinie wychowania i promowania wolontariatu młodzieży jako solidarnego stylu życia.

VIDES powstał na wniosek Zgromadzenia Córek Maryi Wspomożycielki (IFMA). Został włączony w struktury Zgromadzenia FMA i odwołuje się bezpośrednio do sektora Rodziny Salezjańskiej w Radzie Generalnej. Współpracuje także z duszpasterstwem młodzieży, misjami ad gentes, sektorami: formacji, komunikacji społecznej i administracji.

Akronim VIDES wyraża misję Stowarzyszenia:


V olontariato / Wolontariat zorganizowany jako Stowarzyszenie

I nternazionale / Międzynarodowy przez swą naturę i zasięg działania

D onna / Kobieta jako najważniejszy temat wspólnoty z punktu widzenia komplementarności mężczyzny i kobiety

E ducazione / Edukacja jako narzędzie i droga życia młodzieży w stylu salezjańskim, poprzez wolontariat i służbę

S viluppo / Rozwój zbudowany dzięki solidarności jako sposób życia przez budowanie wspólnoty w oparciu o sprawiedliwość społeczną, akceptację różnorodności obronę praw i dobra wspólnego, aby żyć w pokoju.

VIDES działa głównie po to, aby wspierać działania na rzecz rozwoju człowieka, które Córki Maryi Wspomożycielki  prowadzą w krajach rozwijających się. Działania te wspierają dzieci i młodzież z grupy ryzyka oraz kobiety na polu edukacyjno-społecznym, w tym edukacji prozdrowotnej.

W działaniach tych VIDES zwraca szczególną uwagę na:

 • promocję wolontariatu młodzieżowego w postaci stowarzyszeń w różnych krajach;
 • promocję i formację wolontariuszy poprzez programy edukacyjne;
 • promocję służby wolontariatu na szczeblu międzynarodowym;
 • promocję kobiety poprzez akcje, badania i projekty;
 • promocję działań i/lub projektów wychowania do wielokulturowości i solidarności w każdym środowisku wychowawczym;
 • promocję współpracy w Stowarzyszeniu poprzez spotkania krajowe i międzynarodowe;
 • promocję sieci współpracy z organizacjami o tym samym celu lub z tymi, które ułatwią jego realizację.
 • Aby to osiągnąć, VIDES należy do sieci krajowych i międzynarodowych;
 • promocję dialogu z instytucjami krajowymi i międzynarodowymi;
 • konkretne oferty wspomagania rozwoju współpracy międzynarodowej;
 • promocję i koordynację szkoleń, działań i inicjatyw wolontariatu we współpracy ze Zgromadzeniem Córek Maryi Wspomożycielki lub Salezjanami Księdza Bosko.

HISTORIA

 • VIDES powstał 30 listopada 1987 roku we Włoszech jako stowarzyszenie non-profit.
 • Następnie powstały inne oddziały VIDES na całym świecie. Dziś VIDES jest obecny w 42 krajach na 4 kontynentach, gdzie jest 209 grup lokalnych.
 • 24 października 1991 r. VIDES zostaje oficjalnie utworzony i uznany przez prawo belgijskie za międzynarodowe stowarzyszenie (AISBL) zawierające i koordynujące wszystkie światowe oddziały VIDES.
 • 21 listopada 2007 r. VIDES zostaje uznany za osobę prawną z numerem identyfikacyjnym 536/2007 we włoskim rejestrze osób prawnych.
 • 14 czerwca 2002: uznany za organizację pozarządową związaną z Departamentem Informacji Publicznej ONZ (DPI).
 • 28 kwietnia 2003: otrzymuje specjalny status konsultacyjny Rady Gospodarczej i Społecznej ONZ (ECOSOC).

Wartości VIDES

Krótka historia Stowarzyszenia VIDESINFOSFERA
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
 • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki