Dane kontaktowe
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki
inspir_spot_z_slowem
is singular
Spotkanie ze Słowem
5 maja 2023
Piątek, IV tydzień okresu wielkanocnego, św. Dominika Savio
SŁOWO DNIA

Jezus powiedział do swoich uczniów: 1 Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie! 2 W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. 3 A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem. 4 Znacie drogę, dokąd Ja idę». 5 Odezwał się do Niego Tomasz: «Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. Jak więc możemy znać drogę?» 6 Odpowiedział mu Jezus: «Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie.

J 14, 1-6


SŁOWO zaczyna swoją mowę od wezwania: „Niech się nie trwoży serce wasze!” I zaraz dodaje: „W domu Ojca mego jest mieszkań wiele!” Nie jest więc konieczne, aby wszyscy myśleli tak samo. Ważne jest, aby wszyscy przyjęli Jezusa, objawienie Ojca i aby z miłości do Niego przyjęli postawę zrozumienia, służby i miłości: to podstawa, która czyni różne wspólnoty Kościołem sióstr i braci. Jezus idzie przygotować miejsce, a potem wróci, by zabrać nas ze sobą do domu Ojca. On chce, żebyśmy wszyscy byli z Nim na zawsze. Powrót, o którym mówi Jezus, jest przyjściem Ducha, którego On posyła i który działa w nas, abyśmy mogli żyć tak, jak On żył. „A do miejsca do którego Ja idę, drogę znacie!” Kto zna Jezusa, ten zna drogę, bo drogą jest życie, które prowadził i które prowadziło Go przez śmierć razem z Ojcem. „Ja jestem drogą, prawdą i życiem! Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie”. Trzy ważne słowa. Bez drogi nie ma pójścia. Bez prawdy nie dokonuje się dobrego wyboru. Bez życia pozostaje tylko śmierć! Jezus wyjaśnia znaczenie. On jest drogą, bo „nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze Mnie”. Jezus jest prawdą, ponieważ patrząc na Niego, widzimy obraz Ojca.

Z Tobą, Jezu, myślę o drodze, którą przebyłem aż do dzisiaj. Uznaję, że zawsze byłeś moim przewodnikiem; nigdy mi nie zabrakło twojego znaku miłości.

Głos papieża

„Człowiek nie może myśleć o swoim życiu inaczej niż jako o pielgrzymce. Homo viator. Pielgrzym Absolutu”. 
(Jan Paweł II)                                                                                             

Komentarz: s. Emilia Di Massimo FMA
Tłumaczenie: s. Elżbieta Bartkowska FMA

Dom modlitwy San Biagio www.sanbiagio.orginfo@sanbiagio.org

PRZYJACIELE I SŁUDZY SŁOWA

Archiwum

INFOSFERA
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki