Dane kontaktowe
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki
inspir_spot_z_slowem
is singular
Spotkanie ze Słowem
1 grudnia 2022
Czwartek I tygodnia Adwentu
SŁOWO DNIA

W tym czasie Jezus powiedział do swoich uczniów: 21 Nie każdy, który Mi mówi: „Panie, Panie!”, wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. 24 Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skale. 25 Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na skale był utwierdzony. 26 Każdego zaś, kto tych słów moich słucha, a nie wypełnia ich, można porównać z człowiekiem nierozsądnym, który dom swój zbudował na piasku. 27 Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i rzuciły się na ten dom. I runął, a upadek jego był wielki».

Mt 7, 21.24-27


Nie ten, kto mówi, ale ten kto działa. Nie ci, którzy dociekają, ale ci, którzy się angażują. Królestwo niebieskie należy zatem do tych, którzy próbują. Doświadczenia mają przewagę nad teoriami. Wyższość faktów nad słowami. W naszych czasach jesteśmy zmuszeni zastąpić próbę zrobienia czegoś niekończącym się sprawdzaniem zysków i strat. Trudno nam zaakceptować, że życie jest praktyką, można je zrozumieć tylko poprzez fakt istnienia. Jeśli uznamy, że do życia Ewangelią konieczna jest przede wszystkim sytuacja teoretyczna i sprzyjające warunki, tak naprawdę nigdy nie będziemy nią żyć, ponieważ idealne sytuacje i sprzyjające warunki do robienia tego, co ważne, nigdy nie będą istnieć.

Tak jest z powołaniem, z miłością do wielkich wyborów. Uczymy się tego, co uważamy za prawdziwe, sprawdzając się w akcji. Na przykład mężczyzna uczy się wierności, miłości do swojej kobiety, starając się być wiernym, a nie tylko karmiąc się abstrakcyjnymi refleksjami na temat wierności. W próbie przetestuje trud zaangażowania, ograniczenia, słabość, ale w ten sposób stopniowo stanie się wierny.

Jesteśmy przekonani, że skoro już coś zrozumieliśmy, to jesteśmy w stanie tym żyć, ale życie zwykle zatroszczy się o zdemaskowanie tego oszustwa. Jednak ci, którzy próbują się zaangażować, są bardziej skłonni stawić czoła temu wszystkiemu, co im się przydarza, ponieważ lepiej znają siebie i to, czego potrzebują, aby niewzruszenie stać na nogach. Dzisiejsza Ewangelia jest wezwaniem: spróbuj!

Jesteś blisko, Panie, i wszystkie Twoje drogi są prawdą; od początku wiem, z Twoich napomnień, że istniejesz na wieki.
(Antyfona dnia)

Głos teologa

„Oczyść mój język, mój Zbawicielu, otwórz moje usta, a po ich napełnieniu przebij moje serce, aby moje czyny były zgodne z moimi słowami.” 
(Romanus Meloda)

Głos świadka

„Nie musisz widzieć całej klatki schodowej. Po prostu zacznij wspinać się na pierwszy stopień.”
(Martin Luther King)

Komentarz: ks. Maurizio Lollobrigida SDB

Tłumaczenie: s. Elżbieta Bartkowska FMA

Dom modlitwy San Biagio www.sanbiagio.org  info@sanbiagio.org

PRZYJACIELE I SŁUDZY SŁOWA

Archiwum

INFOSFERA
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki