Dane kontaktowe
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki
set_chary_wydarzenia
is singular
Wydarzenia
Znak wspólnoty

Do celebrowania Święta Wdzięczności 2024 pozostało kilka dni. Aby zaangażować całe Zgromadzenie we wspólny symboliczny gest, każda inspektoria została poproszona, aby wybrała ziarno typowe dla swojej ziemi, zasiała je, opiekowała się nim i przesłała zdjęcie, wraz z krótkim podpisem, objaśnieniem znaczenia, jakie to ziarno ma dla ludności danego kraju.

Jako Inspektoria PLJ wybrałyśmy PSZENICĘ, gdyż jest to  zboże uprawiane w Polsce najczęściej. Jest też podstawą żywności produkowanej w naszym kraju. Aby pszenica wydała plon, potrzebna jest gleba dobrej jakości, dobrze przygotowana, a następnie odpowiednie warunki atmosferyczne – nie może być ani zbyt mokro, ani zbyt sucho, zbyt zimno ani zbyt ciepło. Żniwa muszą odbyć się w odpowiednim momencie – nie za wcześnie, i nie za późno. Z pszenicy robi się chleb, ten powszedni i eucharystyczny. Jest ona symbolem życia ofiarowanego z miłości.

W przygotowaniu do  tegorocznego Światowego Święta Wdzięczności, wraz z całym Zgromadzeniem, łączymy się w modlitwie za Matkę Generalną.

INFOSFERA
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki