Dane kontaktowe
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki
inspir_spot_z_slowem
is singular
Spotkanie ze Słowem
30 stycznia 2023
Poniedziałek, IV Tydzień zwykły
SŁOWO DNIA

Jezus i Jego uczniowie przybyli na drugą stronę jeziora do kraju Gerazeńczyków. 2 Ledwie wysiadł z łodzi, zaraz wybiegł Mu naprzeciw z grobów człowiek opętany przez ducha nieczystego. 3 Mieszkał on stale w grobach i nawet łańcuchem
 nie mógł go już nikt związać. 4 Często bowiem wiązano go w pęta i łańcuchy; ale łańcuchy kruszył, a pęta rozrywał, i nikt nie zdołał go poskromić. 5 Wciąż dniem i nocą krzyczał, tłukł się kamieniami w grobach i po górach. 6 Skoro z daleka ujrzał Jezusa przybiegł, oddał Mu pokłon 7 i krzyczał wniebogłosy: «Czego chcesz ode mnie, Jezusie, Synu Boga Najwyższego? Zaklinam Cię na Boga, nie dręcz mnie!». 8 Powiedział mu bowiem: «Wyjdź, duchu nieczysty, z tego człowieka». 9 I zapytał go: «Jak ci na imię?» Odpowiedział Mu: «Na imię mi „Legion”, bo nas jest wielu». 10 I prosił Go na wszystko, żeby ich nie wyganiał z tej okolicy. 11 A pasła się tam na górze wielka trzoda świń. 12 Prosili Go więc: «Poślij nas w świnie, żebyśmy w nie wejść mogli». 13 I pozwolił im. Tak duchy nieczyste wyszły i weszły w świnie. A trzoda około dwutysięczna ruszyła pędem po urwistym zboczu do jeziora. I potonęły w jeziorze. 14 Pasterze zaś uciekli i rozpowiedzieli to w mieście i po zagrodach, a ludzie wyszli zobaczyć, co się stało. 15 Gdy przyszli do Jezusa, ujrzeli opętanego, który miał w sobie „legion”, jak siedział ubrany i przy zdrowych zmysłach. Strach ich ogarnął. 16 A ci, którzy widzieli, opowiedzieli im, co się stało z opętanym, a także o świniach. 17 Wtedy zaczęli Go prosić, żeby odszedł z ich granic.

Mk 5, 1-20


Postawa człowieka opętanego wobec Jezusa rodzi pytanie: dlaczego zło, zamiast uciekać, biegnie w Jego stronę? Odpowiedź jest taka, że przyciąganie, jakim Jezusa obdarza, jest tak wielkie, że nawet zło nie może się oprzeć. Jezus jest naprawdę odpowiedzią na wszystko, co jest we wszechświecie, nawet zło nie może nie uznać w Nim autentycznej realizacji wszystkiego, najprawdziwszego rozwiązania każdej rzeczywistości, głębokiego sensu każdego istnienia. Więc nawet zło „wierzy”. Jednak problemem zła jest niemożność zrobienia miejsca dla tej świadomości i przekształcenie jej w wybory i działania zgodne z wolą Bożą. Zło wierzy, ale wychodząc od tego, co zna, dokonuje wyboru przeciwnego od Bożego. Odstąpienie od woli Bożej prowadzi w rzeczywistości do piekła oddzielenia od Jego miłości. Oderwani od Boga nie możemy nawet wejść w autentyczną i głęboką relację miłości z innymi. Dzisiejsza Ewangelia przedstawia ten stan dystansu w obrazie opętanego, który przez cały dzień bije się kamieniami. Nikt z nas, o ile nie cierpi na jakąś poważną patologię psychiczną, nie może świadomie wybrać ranienia siebie, zamiast kochania siebie. Stale odczuwamy potrzebę uwalniania się od tego rodzaju zła. Ci, którzy żyją w tak ekstremalnych sytuacjach, nie mogą nie pragnąć wyzwolenia, nawet jeśli nie wiedzą, w jaki sposób i w jakiej formie. Jezus jest jedynym, który dzięki swojej Łasce może rozwiązać kajdany, które nas przykuwają do tego, co nas dręczy. Wiara zatem to robienie wszystkiego, co po ludzku możemy zrobić, aby się zbawić, a następnie pozwolić, by to, czego już nie jesteśmy w stanie zrobić, mogła dokonać łaska Boża.

Rozjaśnij swe oblicze nad swoim sługą, wybaw mnie Twoim miłosierdziem. Panie, spraw, abym nie zawstydził się, że Cię wzywałem.

Głos świętego

Gromadzenie dóbr materialnych nie jest ostatecznym celem życia. Prawdziwe wyzwolenie człowieka zostanie osiągnięte, podobnie jak eliminacja wszystkiego, co sprzeciwia się godności człowieka, tylko wtedy, gdy zostanie uwzględniony i będzie realizowany duchowy wymiar człowieka (św. Jan Paweł II)

Komentarz: ks. Maurizio Lollobrigida SDB
Tłumaczenie: s. Elżbieta Bartkowska FMA


Dom modlitwy San Biagio www.sanbiagio.org  info@sanbiagio.org

PRZYJACIELE I SŁUDZY SŁOWA

Archiwum

INFOSFERA
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki