Dane kontaktowe
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki
inspir_spot_z_slowem
is singular
Spotkanie ze Słowem
8 grudnia 2023
Piątek, Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny

SŁOWO DNIA

26 W szóstym miesiącu posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, 27 do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja. 28 Anioł wszedł do Niej i rzekł: «Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą». 29 Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. 30 Lecz anioł rzekł do Niej: «Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. 31 Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. 32 Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. 33 Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca». 34 Na to Maryja rzekła do anioła: «Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?» 35 Anioł Jej odpowiedział: «Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. 36 A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. 37 Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego». 38 Na to rzekła Maryja: «Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa!» Wtedy odszedł od Niej anioł.

Łk 1,26-38


Po raz pierwszy w Biblii Anioł zwraca się do kobiety; dzieje się to w zwykłym domu, a nie w sanktuarium; w jej kuchni, a nie wśród złotych kandelabrów świątyni. Zwiastowanie mówi nam o tym, że Bóg postanowił przejść przez „ciasną szczelinę” małego i zwyczajnego ludzkiego życia, aby wkroczyć w historię świata ze swoim darem zbawienia, którym jest Jezus. Dar ten zostaje przyjęty przez Maryję, dziewczynę z Nazaretu: wszechmoc Boga wkracza w ten sposób w ludzkie życie. Radość jest pierwszym słowem: „Raduj się! Maryjo, jesteś pełna łaski, bo odpowiedziałaś Bogu tak„. Również dzisiaj Pan przejmuje inicjatywę i puka do drzwi naszych serc. Czyni to, posyłając nam każdego dnia swoich Aniołów, którymi są maluczcy, ubodzy, ale także członkowie naszych rodzin, koledzy z pracy, przyjaciele.

Wierzący to ten, który, podobnie jak Maryja, potrafi słuchać, myśleć o tym, co usłyszał, odpowiadać „tak” na to, o co prosi go Bóg. Ale jakie są narzędzia słuchania? Cisza, modlitwa, czytanie i rozważanie Słowa, przebywanie w obecności Pana.

Czasami drogi, które wybiera Pan, mogą wydawać się niedorzeczne, bolesne, trudne, obnażają całą naszą słabość, sprawiają, że dotykamy własnymi rękami tego, jak jesteśmy mali, niewystarczający, grzeszni, obalają wszystkie nasze pewniki. Nawet Maryja przed zwiastowaniem miała swój własny projekt życia. Zwyciężyło jednak to, co zostało Jej zaproponowane przez Boga.

Prośmy Boga, przez wstawiennictwo Tej, która umiała powiedzieć: „Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według twego słowa”, o zdolność słuchania, myślenia i odpowiadania Bogu, gdy On nas pyta: „Oto ja”.

„Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa twego”. Jesteś posłuszną ziemią, Maryjo, stworzeniem, które kocha. Niech więc Kościół codziennie powtarza te słowa pokornej służebnicy, a wszystko powróci jak na początku, kiedy Bóg przechadzał się po Edenie.

(David Maria Turoldo)

Głos świętego

„Bóg stworzył wszystkie stworzenia, a Maryja zrodziła Boga: Bóg, który stworzył wszystkie rzeczy, uczynił siebie stworzeniem Maryi i w ten sposób odtworzył wszystko, co stworzył. I chociaż był w stanie stworzyć wszystkie rzeczy z niczego, po ich zniszczeniu nie chciał ich odnawiać bez Maryi. Bóg jest zatem Ojcem stworzonych; Maryja jest Matką odrodzonych”. (Święty Anzelm z Aosty)

Komentarz: s. Gisella Serra FMA

Dom Modlitwy San Biagio www.sanbiagio.org  info@sanbiagio.org

Archiwum

INFOSFERA
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki