Dane kontaktowe
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki
inspir_spot_z_slowem
is singular
Spotkanie ze Słowem
19 października 2023
Czwartek, XXVIII Tydzień zwykły

SŁOWO DNIA

Pan mówi: «Biada wam, znawcom Prawa, bo wzięliście klucze poznania; sami nie weszliście, a przeszkodziliście tym, którzy chcieli wejść».

Łk 11, 52


Jezus nadal karci przywódców ludu, tym razem doktorów prawa, tych, których zadaniem było nauczanie, przekazywanie Tory, pomaganie w wypełnianiu przymierza z Bogiem Izraela. Nie tylko nie pomagają w tym innym, ale nawet sami tego nie robią, a jeśli ktoś chce żyć tym darem, nie pozwalają mu na to. Oskarżenie jest mocne! Nie żyjesz pięknem relacji z Bogiem, a nawet nie pozwalasz innym nim żyć, zgasiłeś pragnienie Boga w swoim sercu, spotkania z Torą, przedstawiając obrazy Boga, które nie są prawdziwe, zaspokajasz własne potrzeby i nie pomagasz tym, którzy chcieli otworzyć się na światło prawdy.
Na koniec Jezus mówi nam, że musimy być ostrożni, ponieważ innym – świadomie lub nieświadomie – dajemy to, co uprawiamy w naszych sercach, w co wierzymy: jeśli wierzymy w Światło, w szacunek, w wartość innych, damy Światło, Pokój, Spokój; jeśli zamiast tego zgadzamy się na kompromis, doświadczymy wzburzenia, napięcia, ponieważ każdy komunikuje innym to, kim jest!

Panie Jezu, który przyszedłeś, aby dać nam „klucze poznania”, dar Twojego Ducha, pomóż nam być dla tych, których spotykamy, przejawem i odblaskiem Miłości Ojca.

Głos papieża Franciszka
W rzeczywistości ten werset jest nieco niejasny: co to znaczy „zabrać klucz poznania”, a w konsekwencji „nie wejść do Królestwa i nie wpuścić innych?” To odebranie zdolności zrozumienia objawienia Bożego, zrozumienia serca Bożego, zrozumienia Bożego zbawienia – klucza poznania – możemy powiedzieć, że jest poważnym zapomnieniem, ponieważ zapomina się o bezinteresowności zbawienia, zapomina się o bliskości Boga i zapomina się o miłosierdziu Boga. I właśnie ci, którzy zapominają o bezinteresowności zbawienia, bliskości Boga i miłosierdziu Boga, zabrali klucz wiedzy. Tak bardzo, że nie można zrozumieć Ewangelii bez tych trzech rzeczy.

Por. Medytacja poranna w Kaplicy Domu Świętej Marty; wtorek, 19 października 2017 r.

Komentarz: s. Moniki Gianoli FMA

Tłumaczenie: s. Otylia Musialik FMA

Dom modlitwy San Biagio www.sanbiagio.org  info@sanbiagio.org

PRZYJACIELE I SŁUDZY SŁOWA


Archiwum

INFOSFERA
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki