Dane kontaktowe
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki
inspir_spot_z_slowem
is singular
Spotkanie ze Słowem
12 listopada 2023
XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA – ROK A

SŁOWO DNIA

1 Wtedy podobne będzie królestwo niebieskie do dziesięciu panien, które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie pana młodego. 2 Pięć z nich było nierozsądnych, a pięć roztropnych. 3 Nierozsądne wzięły lampy, ale nie wzięły z sobą oliwy. 4 Roztropne zaś razem z lampami zabrały również oliwę w naczyniach. 5 Gdy się pan młody opóźniał, zmorzone snem wszystkie zasnęły. 6 Lecz o północy rozległo się wołanie: „Pan młody idzie, wyjdźcie mu na spotkanie!” 7 Wtedy powstały wszystkie owe panny i opatrzyły swe lampy. 8 A nierozsądne rzekły do roztropnych: „Użyczcie nam swej oliwy, bo nasze lampy gasną”. 9 Odpowiedziały roztropne: „Mogłoby i nam, i wam nie wystarczyć. Idźcie raczej do sprzedających i kupcie sobie!” 10 Gdy one szły kupić, nadszedł pan młody. Te, które były gotowe, weszły z nim na ucztę weselną, i drzwi zamknięto. 11 W końcu nadchodzą i pozostałe panny, prosząc: „Panie, panie, otwórz nam!” 12 Lecz on odpowiedział: „Zaprawdę, powiadam wam, nie znam was”. 13 Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny.

Mt 25, 1-13


W Ewangelii Jezus porównuje królestwo niebieskie do grupy młodych kobiet, szczegółowo opisując ich zachowanie: „Pięć z nich było głupich, a pięć mądrych; głupie wzięły swoje lampy, ale nie wzięły ze sobą oliwy; mądre natomiast wzięły oliwę w małych naczyniach wraz ze swoimi lampami”. Z Ewangelii wynika, że królestwo niebieskie przyjmuje nie tylko mądre panny. Panny głupie również zamieszkują królestwo niebieskie. Te pierwsze wykazują się większą dalekowzrocznością w życiu, starając się zawsze mieć przy sobie zapas oliwy, te drugie natomiast zbytnio skupiają się na chwili obecnej, nie będąc w stanie przewidzieć tego, co może się wydarzyć.

W tym wypadku oblubieniec spóźnia się, wprawiając w zakłopotanie wszystkich gości, zarówno mądrych, jak i głupich. Wraz z traumatycznym przebudzeniem przychodzi również trudna rzeczywistość: głupim zabrakło oliwy, idą ją kupić, więc zostają wykluczeni z uczty weselnej. Często jesteśmy tak pochłonięci codziennością, że nie bierzemy pod uwagę faktu, że obecne życie nie jest weselem, a jedynie przygotowaniem do niego. Jakże to wąskie spojrzenie. Zwodzimy samych siebie, myśląc, że aby pozostać w centrum wydarzeń, wystarczy nie zasnąć, ale okazuje się, że nikt nie czuwa, nawet najmądrzejsi zasypiają. Elementem, który odróżnia mądre panny od głupich, jest zatem roztropność, z jaką stawiły czoła nieoczekiwanemu opóźnieniu i kryzysowi snu. Mądre panny są przygotowane, mimo że zaskoczyło je przybycie oblubieńca w nocy. Umiały zachować swoją oliwę, praktykując i ujawniając cechę, której głupi nie posiadają: umiejętność nie polegania wyłącznie na własnych możliwościach.

Głos teologa
Ćwiczenie się w małych rzeczach w życiu przygotowuje nas do stawienia czoła wielkim sprawom, które pojawiają się na naszej drodze. Ci, którzy nie byli w stanie docenić małych rzeczy, nie są w stanie poradzić sobie z dużymi. W tym właśnie tkwi sekret mądrości.
(L.M. Epicoco)

Komentarz: ks. Maurizio Lollobrigida SDB

Dom modlitwy San Biagio www.sanbiagio.org  info@sanbiagio.org

Archiwum

INFOSFERA
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki