Dane kontaktowe
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki
inspir_spot_z_slowem
is singular
Spotkanie ze Słowem
15 stycznia 2023
DRUGA NIEDZIELA ZWYKŁA – Rok A
SŁOWO DNIA

29 Nazajutrz Jan zobaczył Jezusa, nadchodzącego ku niemu, i rzekł: «Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata. 30 To jest Ten, o którym powiedziałem: Po mnie przyjdzie Mąż, który mnie przewyższył godnością, gdyż był wcześniej ode mnie. 31 Ja Go przedtem nie znałem, ale przyszedłem chrzcić wodą w tym celu, aby On się objawił Izraelowi». 32 Jan dał takie świadectwo: «Ujrzałem Ducha, który jak gołębica zstępował z nieba i spoczął na Nim. 33 Ja Go przedtem nie znałem, ale Ten, który mnie posłał, abym chrzcił wodą, powiedział do mnie: „Ten, nad którym ujrzysz Ducha zstępującego i spoczywającego nad Nim, jest Tym, który chrzci Duchem Świętym”. 34 Ja to ujrzałem i daję świadectwo, że On jest Synem Bożym».

J 1 , 29-34


W dzisiejszej liturgii rozbrzmiewa mocno i precyzyjnie. Jest to świadectwo Jana Chrzciciela, którego słyszymy ponownie po okresie Bożego Narodzenia. „Ja widziałem i zaświadczyłem, że ten jest Synem Bożym”: oto serce jego świadectwa, serce świadectwa każdego wierzącego. Ale jak mam wskazać Jezusa, Drogę, Prawdę i Życie, jeśli Go nie znam?

W rzeczywistości Chrzciciel powtarza kilka razy: „Nie znałem Go”. Jego droga poszukiwań, nawrócenia, otwarcia na głos Ducha pozwala mu rozpoznać Baranka Bożego, Mesjasza i wskazać Go swoim uczniom jako Tego, który jest prawdziwym Światłem.

Po celebrowaniu i przeżywaniu Tajemnicy Wcielenia, zaproszenie św. Jana rozbrzmiewa również w nas: „… to, co widzieliśmy i słyszeliśmy, głosimy i wam, abyście i wy byli we wspólnocie z nami” (1J 1,3). Jesteśmy zaproszeni do poznania, a raczej do stawania w postawie słuchania Ducha, do wejścia w tajemnicę Jezusa Syna Bożego, do poznania Go, aby móc wskazywać Go innym, a przede wszystkim dawać świadectwo swoim życiem.


Panie Jezu, daj mi łaskę poznawania Ciebie każdego dnia coraz bardziej, abym mógł Cię rozpoznać i pokazać moim braciom. Spraw, abym kontynuował moją drogę poszukiwania, bez zmęczenia, bez pretendowania, bez nieufności: Ty znasz czasy i ścieżki każdego.


Głos papieża Franciszka

„Aby poznać Jezusa, trzeba wyruszyć w drogę. Po drodze uświadamiamy sobie, że Bóg spotyka na różne sposoby: w pięknie swojego stworzenia, bo z miłością wchodzi w naszą historię oraz w relacje braterstwa i służby, które budujemy z naszym bliźnim.”

(Przesłanie Ojca Świętego do Harcerzy Europy z okazji Euro-zlotu, 08.04.2014)


Komentarz: s. Vilma Colombo FMA
Tłumaczenie: s. Elżbieta Bartkowska FMA

Dom modlitwy San Biagio  www.sanbiagio.org  info@sanbiagio.org

Archiwum

INFOSFERA
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki