Dane kontaktowe
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki
inspir_spot_z_slowem
is singular
Spotkanie ze Słowem
16 marca 2023
Czwartek, III Tydzień Wielkiego Postu
SŁOWO DNIA

14 Raz Jezus  wyrzucał złego ducha [u tego], który był niemy. A gdy zły duch wyszedł, niemy zaczął mówić i tłumy były zdumione. 15 Lecz niektórzy z nich rzekli: «Przez Belzebuba, władcę złych duchów, wyrzuca złe duchy». […]

23 Kto nie jest ze Mną, jest przeciwko Mnie; a kto nie zbiera ze Mną, rozprasza.

Łk 11, 14-15. 23


Jezus uwalnia człowieka od złego ducha i człowiek ten zaczyna mówić, aby wyrazić otrzymany dar. Szatan swoim kłamstwem pozbawił nas możliwości rozmowy z Bogiem i z naszymi braćmi, pozbawił nas możliwości wyrażenia siebie przez rozpoznanie dobra i zła, wręcz wywołał zamęt w naszych sercach, sprawiając, że zło uważamy za dobro, i uważamy dobro za zło. Jezus nas uwalnia od tego, oświadczając, że w Jego Osobie dokonał się koniec szatana. Duch, palec Boży, działa z Nim dla zbawienia człowieka i odbudowuje w człowieku jego oblicze jako syna. Tylko pozostając z Nim, będąc z Nim, możemy wyjść spod panowania wroga, dzień po dniu, chwila po chwili: z Jezusem.

Pomóż nam, Panie, trzymaj nas blisko siebie i daj nam siłę, abyśmy pozostali blisko Ciebie, aby zwalczyć pułapki wroga, który chce nas wyrwać od Ciebie. Wszystko jest twoim darem, nawet to, że Ty tego chcesz.!


Głos Papieża

„Dzisiaj istnieje siła, powiedziałbym, zaciekłość obrócona przeciw mężczyźnie i kobiecie, bo inaczej nie da się wytłumaczyć tej narastającej fali niszczenia człowieka”. Franciszek zauważa, że diabeł chce właśnie „zniszczenia godności” i „z tego powodu prześladuje”, aby zniszczyć ludzkość… „Dzisiaj na świecie prześladowani są nie tylko chrześcijanie; ale mężczyzna i kobieta jako tacy, przez wojnę, głód, niewolę, ponieważ ojciec wszelkich prześladowań nie toleruje tego, że jesteśmy obrazem i podobieństwem Boga. Atakuje i niszczy ten obraz. Nie jest łatwo to zrozumieć; potrzeba dużo modlitwy, aby to zrozumieć”.
(Rozmyślanie poranne w kaplicy Domu św. Marty, piątek, 1 czerwca 2018)

Komentarz: s. Monika Gianoli FMA
Tłumaczenie: s. Elżbieta Bartkowska FMA

Dom modlitwy San Biagio www.sanbiagio.org  info@sanbiagio.org

PRZYJACIELE I SŁUDZY SŁOWA

Archiwum

INFOSFERA
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki