Dane kontaktowe
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki
inspir_spot_z_slowem
is singular
Spotkanie ze Słowem
22 grudnia 2022
Czwartek, IV Tydzień Adwentu
SŁOWO DNIA

46 Wtedy Maryja rzekła:
«Wielbi dusza moja Pana,
47 i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy.
48 Bo wejrzał na uniżenie Służebnicy swojej.
Oto bowiem błogosławić mnie będą odtąd wszystkie pokolenia,
49 gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny.
Święte jest Jego imię –
50 a swoje miłosierdzie na pokolenia i pokolenia [zachowuje] dla tych, co się Go boją.
51 On przejawia moc ramienia swego,
rozprasza [ludzi] pyszniących się zamysłami serc swoich.
52 Strąca władców z tronu, a wywyższa pokornych.
53 Głodnych nasyca dobrami, a bogatych z niczym odprawia.
54 Ujął się za sługą swoim, Izraelem, pomny na miłosierdzie swoje –
55 jak przyobiecał naszym ojcom –
na rzecz Abrahama i jego potomstwa na wieki».

Łk 1, 46-55


Maryja zawsze jawi się jako kobieta preferująca ciszę i ukrycie. Nie bierne milczenie kogoś, kto nie wie, co powiedzieć, ale milczenie medytacyjne tego, kto słucha, patrzy uważnie i stara się wszystko zrozumieć w świetle Boga. Dlatego Magnificat nabiera jeszcze większej wartości, ponieważ wyraża w najpełniejszej formie Jej świadomość wiary, ukazuje wewnętrzną radość Maryi, owoc łaski, którą Bóg w Nią wlał. Ta modlitwa jest ludzkim słowem, ale wypływa z przyjęcia Słowa Bożego: to słuchanie rodzi chwałę, milczenie rodzi Słowo. Radość jest całkowicie wewnętrzna, objawia duszę, która pozwoliła się całkowicie napełnić Bogu. Maryja zaprasza nas aby, wyśpiewać pieśń nadziei, ponieważ Bóg towarzyszy krokom ludzkości.

Panie, odmówię dziś Magnificat powoli, wiersz po wierszu, myśląc, że jest to najpiękniejszy hymn w historii: jeśli milczenie serca jest źródłem wiary, to uwielbienie jest jej wyrazem.

Głos księdza

„Rozpoznając cuda Boga w swoim życiu, Maryja uczy drogi, która prowadzi od zdumienia do nadziei: zachwytu nad tym, by dać się ponieść działaniu Boga, dziękować Mu, uznając otrzymane łaski, a potem wspominać o doznanych cudach. Pamięć, wspomnienia, za które się wielbi, wyraża zdolność do otrzymania innych łask, nawet jeszcze większych.”
(Pierre Dumoulin )

Komentarz: s. Emilia Di Massimo FMA

Tłumaczenie: s. Elżbieta Bartkowska FMA


Dom modlitwy San Biagio www.sanbiagio.orginfo@sanbiagio.org

PRZYJACIELE I SŁUDZY SŁOWA

Archiwum

INFOSFERA
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki