Dane kontaktowe
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki
inspir_spot_z_slowem
is singular
Spotkanie ze Słowem
7 marca 2023
Wtorek, II Tydzień Wielkiego Postu
SŁOWO DNIA

1 Wówczas Jezus przemówił do tłumów i do swych uczniów tymi słowami: 2 «Na katedrze Mojżesza zasiedli uczeni w Piśmie i faryzeusze. 3 Czyńcie więc i zachowujcie wszystko, co wam polecą, lecz uczynków ich nie naśladujcie. Mówią bowiem, ale sami nie czynią.

11 Największy z was niech będzie waszym sługą.

Mt 23, 1-3. 11


Jezus prosi każdego z nas, aby kroczył w prawdzie, aby rozpoznał uczonego w Piśmie i faryzeusza, zagnieżdżonego w naszym sercu; aby nadać nazwę ukrytemu złu, które czai się w nas i nie pozwala nam naprawdę być Jego uczniami. Jezus zwraca nam na to uwagę, mówiąc nam: „nie postępujcie według ich uczynków, bo oni mówią, a nie czynią”. Mówienie bez robienia oznacza, że czyny nie idą w parze ze słowami. Możemy też mówić prawdziwe rzeczy, ale nie przynosić dobrych owoców. Żyjemy wewnętrznie podzieleni, trochę jak schizofrenicy. A Ewangelia jest spotkaniem z Osobą, która nas jednoczy, bo miłość ma moc «sprawić, byśmy byli jedno», jednoczyć nas w służbie. Całymi sobą, w pokorze i radości, kochając i służąc czynami i prawdą.

O Duchu Boży, daj nam świadomość, że jesteśmy Synami w Jezusie! Naucz nas, że bycie sługą jest najwyższą pozycją, ponieważ jest to pozycja Syna, ta, którą On wybrał i żył, aby być z nami.


Głos Papieża Franciszka

„Dzisiejsza Ewangelia (por. Mt 23, 1-12) rozgrywa się w ostatnich dniach życia Jezusa, w Jerozolimie; dni pełne oczekiwań, ale i napięć. Z jednej strony Jezus kieruje ostrą krytykę wobec uczonych w Piśmie i faryzeuszy, z drugiej pozostawia ważne wskazówki chrześcijanom wszystkich czasów, a więc także nam. […] Bracia i siostry, częstą wadą tych, którzy sprawują władzę, zarówno świecką, jak i kościelną, jest wymaganie od innych rzeczy, nawet sprawiedliwych, których sami jednak nie wprowadzają w życie. Prowadzą podwójne życie.”
(ANIOŁ PAŃSKI, 5 listopada 2017)

Komentarz: s. Monika Gianoli FMA
Tłumaczenie: s. Elżbieta Bartkowska FMA

Dom modlitwy San Biagio www.sanbiagio.org  info@sanbiagio.org

PRZYJACIELE I SŁUDZY SŁOWA

Archiwum

INFOSFERA
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki