Dane kontaktowe
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki
inspir_spot_z_slowem
is singular
Spotkanie ze Słowem
7 czerwca 2023
Środa, IX Tydzień zwykły
SŁOWO DNIA

Przychodzili do Jezusa saduceusze, 18  którzy twierdzą, że nie ma zmartwychwstania, i zagadnęli Go w ten sposób: 19 «Nauczycielu, Mojżesz tak nam przepisał: Jeśli umrze czyjś brat i pozostawi żonę, a nie zostawi dziecka, niech jego brat weźmie ją za żonę i wzbudzi potomstwo swemu bratu. 20 Otóż było siedmiu braci. Pierwszy wziął żonę i umierając nie zostawił potomstwa. 21 Drugi ją wziął i też umarł bez potomstwa, tak samo trzeci. 22 I siedmiu ich nie zostawiło potomstwa. W końcu po wszystkich umarła ta kobieta. 23 Przy zmartwychwstaniu więc, gdy powstaną, którego z nich będzie żoną? Bo siedmiu miało ją za żonę». 24 Jezus im rzekł: «Czyż nie dlatego jesteście w błędzie, że nie rozumiecie Pisma ani mocy Bożej? 25 Gdy bowiem powstaną z martwych, nie będą się ani żenić, ani za mąż wychodzić, ale będą jak aniołowie w niebie. 26 Co zaś dotyczy umarłych, że zmartwychwstaną, czyż nie czytaliście w księdze Mojżesza, tam gdzie mowa „O krzaku”, jak Bóg powiedział do niego: Ja jestem Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba. 27 Nie jest On Bogiem umarłych, lecz żywych. Jesteście w wielkim błędzie».

Mk 12, 18-27


Sprawa, którą przedstawiają Jezusowi, jest złożona. W ówczesnej mentalności kobieta była dobrem należącym do męża, a postawione pytanie odnosi się właśnie do tego, do kogo ta kobieta będzie należeć po zmartwychwstaniu. Ci, którzy zadają to pytanie, prawdopodobnie wiedzą, że nie ma rozwiązania w tej wyjątkowej kwestii. Jednak błąd tkwi właśnie w obliczeniu algebraicznym zastosowanym w tym pytaniu. Jezus odpowiada, że kobieta nie będzie należeć do nikogo, ponieważ rzeczywistość zmartwychwstania uwalnia nas od logiki majątkowej, która często charakteryzuje nasze życie. Kobieta pozostanie wolna i nigdy nie będzie uważana za rzecz do nabycia. Łatwo sobie wyobrazić ciszę i zdziwienie, jakie Jezus pozostawia w swoich rozmówcach. Jego argumenty niemal wyśmiewają tych, którzy zadali pytanie. W związku z tym możemy pomyśleć, jak śmiesznie wyglądamy, oceniając siebie według logiki posiadania, według światowej mentalności. Wiara prowadzi nas do wyjścia poza te ograniczające logiki, aby zrozumieć, że życie, które ofiarowuje nam Chrystus, to nie tylko poprawa, ale życie dogłębnie nowe, które wymaga zupełnie innego sposobu myślenia. Musimy dać się odnowić w duchu, ale także w myśleniu. Jeśli usuniemy tą odnowę, nasza wiara w zmartwychwstanie pojawi się jedynie jako rodzaj naiwnej, infantylnej wizji potwierdzonej bez zbytnich przekonań.

Wspomnij, Panie, na Twoje miłosierdzie i Twoją miłość, która istnieje od zawsze. Wspomnij na mnie w swoim miłosierdziu, ze względu na Twoją dobroć, Panie.

Głos teologa

Jesteśmy kroplami wody. Co stanie się z kroplą wody, kiedy umrę? Kropla zniknie. […] Ale czym naprawdę jesteś, kroplą wody, czy wodą kropli? Co dzieje się z wodą, gdy kropla przestaje istnieć? Nic. Kropla wpada do morza, a woda ciągle nie znika… moja woda, woda, którą jestem ( Raimon Panikkar )

Komentarz: ks. Maurizio Lollobrigida SDB
Tłumaczenie: s. Elżbieta Bartkowska FMA

Dom modlitwy San Biagio www.sanbiagio.org  info@sanbiagio.org

PRZYJACIELE I SŁUDZY SŁOWA

Archiwum

INFOSFERA
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki