Dane kontaktowe
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki
inspir_spot_z_slowem
is singular
Spotkanie ze Słowem
13 stycznia 2023
Piątek, I Tydzień zwykły

SŁOWO DNIA

1 Gdy po pewnym czasie wrócił do Kafarnaum, posłyszeli, że jest w domu. 2 Zebrało się tyle ludzi, że nawet przed drzwiami nie było miejsca, a On głosił im naukę. 3 Wtem przyszli do Niego z paralitykiem, którego niosło czterech. 4 Nie mogąc z powodu tłumu przynieść go do Niego, odkryli dach nad miejscem, gdzie Jezus się znajdował, i przez otwór spuścili łoże, na którym leżał paralityk. 5 Jezus, widząc ich wiarę, rzekł do paralityka: «Synu, odpuszczają ci się twoje grzechy». 6 A siedziało tam kilku uczonych w Piśmie, którzy myśleli w sercach swoich: 7 «Czemu On tak mówi? On bluźni. Któż może odpuszczać grzechy, oprócz jednego Boga?» 8 Jezus poznał zaraz w swym duchu, że tak myślą, i rzekł do nich: «Czemu nurtują te myśli w waszych sercach? 9 Cóż jest łatwiej: powiedzieć do paralityka: Odpuszczają ci się twoje grzechy, czy też powiedzieć: Wstań, weź swoje łoże i chodź? 10 Otóż, żebyście wiedzieli, iż Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów – rzekł do paralityka: 11 Mówię ci: Wstań, weź swoje łoże i idź do domu!». 12 On wstał, wziął zaraz swoje łoże i wyszedł na oczach wszystkich. Zdumieli się wszyscy i wielbili Boga mówiąc: «Jeszcze nigdy nie widzieliśmy czegoś podobnego».

Mk 2, 1-12


„Wstań, weź swoje nosze i idź do domu.” Jakież to dziwne polecenie, które Jezus daje uzdrowionemu paralitykowi, nakazując mu zabrać ze sobą nosze i zanieść je do domu. Ten człowiek z pewnością chciałby się pozbyć tej relikwii, która przypominała mu o niegodziwych latach cierpień, a Jezus każe mu je zabrać. Jezus uczy nas, abyśmy w obliczu naszych dramatów zmienili sposób widzenia. Kiedy Syn Boży wkracza w naszą historię, niesie ze sobą światło, które usuwa katarakty i uwalnia człowieka z unieruchomienia. Choroba i paraliż grzechu w świetle łaski przemieniają się w narzędzia ewangelizacji. Z tego powodu Jezus prosi uzdrowionego, aby wziął pod pachę i zabrał ze sobą tę pamiątkę, jak się nosi księgę Ewangelii, aby świadczył, że Bóg może wszystko, że Jezus działał i działa w jego życiu, że łańcuch grzechu został złamany. I wtedy ta ropna rana winy, zagojona Miłosierdziem, stała się tatuażem głoszącym moc Bożą, stała się znakiem dobrej nowiny.

Panie, natchnij w swojej ojcowskiej dobroci myśli i zamiary Twojego modlącego się ludu, aby zobaczył, co ma czynić i miał siłę, by wypełnić to, co zobaczył. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Amen. (Kolekta z dnia)

Głos papieża Franciszka

„Człowiek chory lub niepełnosprawny, wychodząc właśnie od swojej kruchości, od swojego ograniczenia, może stać się świadkiem spotkania: spotkania z Jezusem, który otwiera na życie i na wiarę, na spotkania z innymi, ze wspólnotą”.

(Przemówienie Ojca Świętego z okazji audiencji dla członków Ruchu Apostolskiego dla Niewidomych i Małej Misji dla Głuchoniemych, 29.03.2014)

Komentarz: ks. Fabrizio Meloni
Tłumaczenie: s. Elżbieta Bartkowska FMA

Dom modlitwy San Biagio www.sanbiagio.org  info@sanbiagio.org

PRZYJACIELE I SŁUDZY SŁOWA

Archiwum

INFOSFERA
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki