Dane kontaktowe
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki
inspir_spot_z_slowem
is singular
Spotkanie ze Słowem
27 grudnia 2023
Środa, Święto św. Jana, Apostoła i Ewangelisty

SŁOWO DNIA

3 Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. 4 Biegli oni obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. 5 A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka. 6 Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna 7 oraz chustę, która była na Jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą na jednym miejscu. 8 Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył.  

J 20, 3-8


Wczoraj wspominaliśmy diakona Szczepana, nie tylko jako pierwszego męczennika, ale także jako wzór, jako pierwszego, który swoim życiem dał świadectwo Zmartwychwstałemu i Jego Ewangelii. Dziś w związku z Bożym Narodzeniem przyglądamy się ewangeliście Janowi, autorowi czwartej Ewangelii i przez wielu utożsamianemu z „umiłowanym uczniem”, który podczas Ostatniej Wieczerzy kładzie głowę na piersi Jezusa. W cytowanym dzisiaj fragmencie Ewangelii widzimy Jana jako drugiego ucznia, który wraz z Piotrem udaje się w pośpiechu do grobu, ponieważ miłość stawia na nogi, ponieważ miłość ma głęboki wgląd i widzi nawet tam, gdzie inni nie widzą. Jan widzi szaty, w sercu ma słowa Mistrza, ale z wielką delikatnością pozwala Piotrowi ostrożnie wejść do grobu, co jest znakiem, że nie było wykradzenia ciała, ale grób jest pusty, już Go tam nie ma. Jan przed tymi znakami „ujrzał i uwierzył”. Wierzy w Jezusa, Pana życia … chociaż jeszcze Go nie widział. Ale widzi Go, widzi Go swoim sercem, a to kochające serce jest zasadą wiary. Tylko wiara karmiona miłością jest okiem, które widzi to, co niewidzialne.

Panie Jezu, daj nam kochające serce, które umie Cię dostrzec i rozpoznać we wszystkich naszych doświadczeniach, radosnych, bolesnych, męczących czy nadzwyczajnych, przed którymi wraz z Janem, który „ujrzał i uwierzył”, uczymy się stawać na „progu” tego, czego doświadczamy, czekać i wzrastać w wierze. MÓDLMY SIĘ ZA WSZYSTKICH ZAFASCYNOWANYCH TAJEMNICĄ JEZUSA, ABY Z MIŁUJĄCYM I OCHOTNYM SERCEM POGŁĘBIALI SWOJE ZROZUMIENIE PRZESŁANIA ZMARTWYCHWSTAŁEGO. AMEN!

Głos papieża Franciszka

„W poranek wielkanocny, zaalarmowani przez kobiety, Piotr i Jan pobiegli do grobu i znaleźli grób otwarty i pusty. Podeszli więc i „pochylili się”, aby wejść do grobu. Aby wejść w tajemnicę, trzeba się „pochylić”, zniżyć. Tylko ci, którzy się pochylają, rozumieją uwielbienie Jezusa i mogą podążać za Nim na Jego drodze. Świat za wszelką cenę chce się narzucić, chce konkurować, chce się bronić” (Orędzie URBI ET ORBI, Wielkanoc, 5 kwietnia 2015 r.).

Komentarz: s. Monica Gianoli FMA

Dom Modlitwy San Biagio www.sanbiagio.org  info@sanbiagio.org

Archiwum

INFOSFERA
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki