Dane kontaktowe
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki
inspir_spot_z_slowem
is singular
Spotkanie ze Słowem
10 grudnia 2023
II NIEDZIELA ADWENTU

SŁOWO DNIA

1 Początek Ewangelii o Jezusie Chrystusie, Synu Bożym. 2 Jak jest napisane u proroka Izajasza:

Oto Ja posyłam wysłańca mego
przed Tobą;
on przygotuje drogę Twoją.
3 Głos wołającego na pustyni:
Przygotujcie drogę Panu,
Dla Niego prostujcie ścieżki!

4 Wystąpił Jan Chrzciciel na pustyni i głosił chrzest nawrócenia na odpuszczenie grzechów. 5 Ciągnęła do niego cała judzka kraina oraz wszyscy mieszkańcy Jerozolimy i przyjmowali od niego chrzest w rzece Jordan, wyznając [przy tym] swe grzechy. 6 Jan nosił odzienie z sierści wielbłądziej i pas skórzany około bioder, a żywił się szarańczą i miodem leśnym. 7 I tak głosił: «Idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem godzien, aby się schylić i rozwiązać rzemyk u Jego sandałów. 8 Ja chrzciłem was wodą, On zaś chrzcić was będzie Duchem Świętym».

Mk 1, 1-8


“Początek Ewangelii o Jezusie Chrystusie, Synu Bożym”.

Słowo „początek” może również oznaczać zasadę, fundament, ma silne odniesienia biblijne, ponieważ prawie zawsze wskazuje na absolutny początek, na stworzenie, a zatem potwierdza się, że wraz z Jezusem następuje nowy początek, prawdziwe nowe stworzenie. Wydaje się zatem, że Marek chce zasygnalizować swojemu czytelnikowi, że wraz z nadejściem Jezusa otwiera się zupełnie nowy etap ludzkiej historii, nowe stworzenie, nowy świat, nowa geneza, a ewangelista ukazuje tę nowość jako „dobrą lub piękną nowinę”. Nie chodzi tylko o słowa i czyny Jezusa, ale o samą Jego osobę. Dlatego Marek wyjaśnia, za kim podąża: podąża za Mesjaszem Izraela, teraz objawionym jako syn Boży, i zaprasza uczniów wszystkich czasów do pójścia za Nim. Pierwszym, który otwiera drogę do objawienia tożsamości Jezusa, jest właśnie Jan Chrzciciel, z wyraźnym wskazaniem dwóch miejsc, w których ma się rozpocząć uczniostwo, naśladowanie Jezusa: pustynia jako miejsce radykalnego wyboru; miejsce, w którym umiera każdy bożek – władza, sukces, popularność, duma. Pustynia jest miejscem, w którym zmienia się relacja między Bogiem, człowiekiem i ziemią: dla Jana Chrzciciela, podobnie jak dla Jezusa, pustynia staje się miejscem spotkania, formacji egzystencjalnej i oczyszczenia.

Droga jest powracającym tematem w Ewangelii Marka; w rzeczywistości Jan Chrzciciel zostaje posłany, aby przygotować drogę; później Jezus pójdzie drogą i pośle Dwunastu, prosząc ich, aby nic nie nieśli w drodze. Dla ucznia wszystkich czasów kroczenie drogą oznacza ścieżkę wzrostu w kierunku zrozumienia i przestrzegania „drogi” Jezusa, drogi, która kończy się na Kalwarii.

Panie, z Tobą przemierzamy pustynię i drogę, aby przygotować nasze serca na Twoje przyjście.

Słowo pisarza

„Przywyknij do pustyni, która jest niczyja i gdzie nie ma żadnego cienia muru, ogrodzenia, a ty stoisz między ziemią a niebem”.
(Erri De Luca)

Komentarz: s. Emilia Di Massimo FMA

Dom Modlitwy San Biagio www.sanbiagio.org  info@sanbiagio.org

Archiwum

INFOSFERA
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki